Tietosuoja

Rekisteriselosteet ovat saatavina tulosteena aluehallintovirastojen (AVI) kirjaamoissa.

Oikeus omien tietojen tarkastamiseen

Rekisteriin merkityillä on oikeus tarkastaa itseään koskevien henkilötietojen oikeellisuus. Pyyntö esitetään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.

Oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua

Rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen virheellisten tietojen oikaisua. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Rekisteritietojen tarkistamista ja korjaamista koskevat pyynnöt voi tehdä vapaamuotoisesti tai tietosuojavaltuutetun toimiston lomakkeella.  Pyyntö tulee toimittaa oman alueen AVIn ko. rekisterin yhteyshenkilölle.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa