Tietoa näistä sivuista

Aluehallintoviraston (AVI) uudistettu internet-sivusto avattiin 23.05.2013. Sivustoa päivitetään ja täydennetään jatkuvasti.

Sivustoa koskevaa palautetta, kysymyksiä tai muutosehdotuksia voi lähettää Palaute -lomakkeen kautta.

Sivuston rakenne

Sivusto koostuu viidestä pääosiosta sekä yhdeksästä aihekohtaisesta osiosta. Aiheet -sivujen alle on koottu yksityiskohtaista tietoa niistä yhdeksästä aihealueesta, joissa AVIn vastuualueilla on tehtäviä. Alueelliseen tietoon ja kunkin aluehallintoviraston omille sivuille pääsee oikean ylälaidan karttavalikosta. Jokaisella sivulla on kolme tietopalstaa, joista vasemmanpuoleisesta löytyy valikko, keskimmäisestä sivun pääasiallinen sisältö ja oikeanpuoleisesta linkkejä ja lisätietoa.

Jokaisen sivun oikeasta ylälaidasta löytyvät linkit eri kieliversioihin (suomi, ruotsi, englanti ja saame) sekä hakupalvelu, tekstiversio, sivukartta, palautelinkki ja yhteystiedot.

Etusivu. Etusivulle on koottu linkit uusimpiin valtakunnallisiin ja alueellisiin tiedotteisiin sekä ajankohtaisiin asioihin kuten Tapahtumat ja koulutukset -sivuille. Etusivulla on myös linkit tärkeimpiin AVIn palveluihin kuten lomakkeisiin ja ympäristöluvat -osioon.

Ajankohtaista. Osioon sisältyvät tuoreimmat tiedot ja linkit, jotka koskevat kuulutuksia, tapahtumia ja koulutuksia, tiedotteita, työpaikkoja, uutisia ja uutiskirjeitä sekä viestintää.

Asioi verkossa. Osiossa kerrotaan, mitä asiointeja voi sähköisesti hoitaa avi.fi -sivuston kautta. Osio sisältää myös tietoa ja linkkejä asiointiin tarvittavista lomakkeista.

Palvelut. Osioon on koottu perustietoa siitä, miten eri tavoin AVI palvelee asiakkaita ja sidosryhmiä.

Aluehallintovirasto. Osiossa kerrotaan AVIn toiminnasta ja tehtävistä sekä annetaan tärkeimmät yhteystiedot.

Oikeudellinen varauma

Aluehallintovirastojen tavoitteena on pitää sivuston tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. Pyrimme mahdollisimman nopeasti korjaamaan tietoomme tulleet virheet. Aluehallintovirastot ja avi.fi -verkkotoimitus eivät kuitenkaan vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Virastot ja verkkotoimitus eivät myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Sivuston tiedot:

  • ovat yleisiä eivätkä ole osoitettu erityisesti jonkin luonnollisen henkilön tai yhteisön erityisiin olosuhteisiin;
  • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia, vaikka tähän pyritään;
  • sisältävät joskus linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, joista aluehallintovirastot eivät vastaa;
  • sisältävät yleistä kuvausta AVIsta ja sen tehtävistä; sivuston linkit ohjaavat laeista ja asetuksista löytyvään täsmälliseen tietoon (jos tarvitsette erityisiä neuvoja, ottakaa yhteyttä lähimpään AVIin).

Oikeudet sivustossa julkaistavaan aineistoon ovat tekijänoikeuslain ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti aluehallintovirastoilla tai muulla asiakirjan yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla. Uudelleenkäyttö ei-kaupallisiin tarkoituksiin sallitaan, kunhan lähde mainitaan. Valokuvien uudelleenkäyttöä ei sallita.

Henkilötietojen käsittely

Avi.fi-sivuston käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Sähköpostiosoitetta tai muita yhteystietoja kysytään vain, mikäli kysymyksiin tai palautteeseen halutaan vastausta tai mikäli käyttäjä tilaa viestin tiedotteen, uutiskirjeen tai julkaisun ilmestymisestä. Tilauspalvelun avulla sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet saavat tiedon uuden tiedotteen ilmestymisestä.

Sivuston kehittämistä varten sen käytöstä kerätään tilastollisia tietoja. Sivusto lähettää evästeen, jotta kävijöiden ja vierailujen määrä voidaan selvittää. Sivujen käytöstä tilastoidaan käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika, eniten vieraillut sivut ja käytetty selain.

Tekniset suositukset

Sivusto toimii ainakin seuraavilla yleisimmillä selaimilla: Internet Explorer 8 (ja sitä uudemmat versiot) sekä Mozilla Firefox ESR 17 (ja sitä uudemmat versiot). Jos käytössä on vanhempi selain, suosittelemme sen päivittämistä uudempaan.

Pdf-muotoisten dokumenttien lukemiseen on käytettävä Adobe Acrobat Reader ohjelmaa, jonka voi ladata maksutta esimerkiksi osoitteesta http://get.adobe.com/fi/reader/.

Sivuston toiminnot

Henkilöhaku. Haulla voi hakea tietyn aiheen asiantuntijaa, käyttämällä mm asiasanoja, nimiä, paikkakuntaa tai virkanimikettä.

Hakupalvelu. Jokaisen sivuston ylälaitaan avautuvan hakupalvelun avulla voidaan hakea joko vapaalla sanahaulla tai tarkennetun haun lomakkeella.

Tulostaminen. Jokaisen sivun keskipalstan alalaidassa on linkki sivuun tulostusmuodossa. Siitä painamalla pääsee uuteen selainikkunaan, jossa sivun voi tulostaa ilman navigaatiota.

Oikopolut -linkit

Sivustolle on rakennettu viestintää ja liikkumista helpottamaan ns. oikopolkulinkkejä, joiden avulla pääsee suoraan tietyistä aiheista kertoville avi.fi -palvelun sivuille. Silloin linkit avautuvat samaan ikkunaan.

Muualla verkossa -linkit

Laatikon linkit vievät AVIen yhteistyökumppaneiden tai sidosryhmien verkkosivuille, joilta löytyy lisätietoa aiheista. Silloin linkit avautuvat erilliseen ikkunaan.

Lakilinkit vievät Finlexiin, joka on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton internet-palvelu.

Päivitetty