Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Vuoden Liikkuva koulu -palkinto Raision kaupungille

Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vuoden 2018 Liikkuva koulu -palkinnon Raision kaupungille. Valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman puitteissa jaetaan vuosittain kuusi alueellista kunnille tarkoitettua Liikkuva koulu -palkintoa. Palkinnot jaetaan aluehallintovirastojen toimialuejaon mukaisesti. Palkinto on otettu käyttöön opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen aloitteesta.

Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Tärkeää on oppilaiden osallisuus, oppiminen sekä lisää liikettä – vähemmän istumista. Jokainen hankkeessa mukana oleva koulu toteuttaa liikkuvampaa koulua omalla tavallaan.

Ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista ja siihen osoitetaan vuosittain rahoitus valtion budjetista. Tavoitteena on ohjelman laajentaminen valtakunnalliseksi koskemaan kaikkia peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria.

Raisiossa kaikki koulut ovat mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa

Raision kaupunki on osoittanut erityistä aktiivisuutta ja päättäväisyyttä kaupungin koulujen liikunnallistamisessa. Liikkuva koulu -toimintaa on kaupungin kouluissa toteutettu jo vuodesta 2010 alkaen. Hallituksen Liikkuva koulu -kärkihankkeen myötä kehittämistoimet ovat saaneet lisävauhtia. Erityisesti koulujen rehtorit ovat aktivoituneet ja toiminta on laajentunut näin kaikkiin Raision kouluihin.

Tällä hetkellä kaupungissa on toimiva Liikkuva koulu -ohjausryhmä ja kaikissa kouluissa on nimetyt Liikkuva koulu -koordinaattorit. Toiminnalla on näin pysyvä pohja, joka mahdollistaa toiminnan vakiinnuttamisen ja tarvittavat kehittämistoimet myös jatkossa. Raisio on lisäksi osoittanut aktiivisuutta osallistumalla kiitettävästi Lounais-Suomen alueen verkostotapaamisiin ja yhteistyöhön alueen muiden toimijoiden kanssa.

Kaupunki on panostanut koulupihojen liikunnallistamiseen ja parannettu tätä kautta mahdollisuuksia liikunnalliseen välituntitoimintaan. Liikkuva koulu -toiminnan toteuttamiseen on otettu hienosti mukaan myös esim. koulujen vanhempainyhdistykset sekä paikalliset urheiluseurat, joiden myötävaikutuksella ja yhteistyöllä on kehitetty koulujen monipuolista kerhotoimintaa.

Raision kaupunki on tehnyt myös hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa hyvää yhteistyötä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tukenut Raision hanketoimintaa myöntämällä Liikkuva koulu -hankeavustuksia kaupungille yhteensä 77 000 € vuosina 2016 - 18.

Liikkuva koulu -palkinto (kunniakirja ja 2 500 €) luovutetaan Raision kaupungin edustajille Liikkuva koulu -alueseminaarin yhteydessä 1.11.2018. Seminaari alkaa klo 15.45 Turun ammattikorkeakoulun tiloissa, Lemminkäisenkatu 30, Turku.

Liikkuva koulu


Lisätietoja:

Tiina Kaijanen, suunnittelija, Lounais-Suomen AVI, p. 0295 018 303, etunimi.sukunimi@avi.fi
Karita Toivonen, kehittämispäällikkö, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry., p. 040 900 0841
Juha-Pekka Lehmus, sivistysjohtaja, Raision kaupunki, p. 040 194 4295


Päivitetty