Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastot kokeilevat ja kehittävät – AVIlta jakoon 330 000 euroa

Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt alueensa yleisille kirjastoille valtionavustuksia kokeilu- ja kehittämistoimintaan 330 000 euroa. Avustuksia myönnettiin mm. omatoimikirjastojen perustamiseen, palvelukonseptien uusimiseen, kirjastojen työntekijöiden erityisosaamisen vahvistamiseen, digitaalisten palveluiden kehittämiseen, mediakasvatukseen sekä eri ikäryhmien monipuolista kirjastonkäyttöä, kansalaisaktiivisuutta, lukuharrastusta ja kirjallisuuden harrastamista edistäviin hankkeisiin.

  Hakemus kpl         Haettu € Myönnetty kpl Myönnetty €
Satakunta 9 199 700 8 121 500
Varsinais-Suomi 15 362 065 11 211 700
Yhteensä 24 561 765 19 330 000

 

Eurajoen kirjasto lähtee mukaan Tutkinto kaikille -talkoisiin (25 000 €) ja Porin kaupunginkirjaston hankkeessa Notkeutta työkierrosta (30 000€) edistetään kirjastoammattilaisten osaamista. Porin kaupunginkirjasto sai avustusta myös kirjallisuustapahtumien kehittämiseen (30 000 €) ja Satakirjastojen mediakasvatussuunnitelman laatimiseen (11 000 €).

Turun kaupunginkirjasto lähtee kehittämään kirjastoaineistojen paikannus- ja suosittelusovelluksia (40 000 €) ja osallistamaan nuoria palvelujen kehittämiseen (12 000 €). Omatoimiaukioloaikaa lisätään Salon neljään lähikirjastoon ja Taivassalon pääkirjastoon.

Myönnettyjen hankeavustusten päämääränä on tukea alueen asukkaille suunnattujen palvelujen kehittämistä, lisätä lukuintoa ja -harrastusta sekä lisätä yleisten kirjastojen vaikuttavuutta kansalaisten hyvinvointiin.

Päätökset julkaistaan keväällä valtakunnallisessa hankerekisterissä http://hankkeet.kirjastot.fi/. Hankerekisteriin tallennetaan tiedot Suomen yleisten kirjastojen hankkeista sekä aluehallintovirastojen myöntämistä valtionavustuksista. Avoin hankerekisteri lisää tietoa eri puolilla maata tehtävästä kehitystyöstä ja luo yhteistyömahdollisuuksia.

Lisätietoja
kirjastotoimen ylitarkastaja Päivi Almgren, p. 0295 018 300
etunimi.sukunimi@avi.fi

 

 

 


Päivitetty