Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Tavoitteena paremmat verkkopalvelut kaikille – saavutettavuusvalvonnan yksikkö aloitti Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut uuden tehtävän. Virasto ryhtyy valvomaan saavutettavuusdirektiivin noudattamista Suomessa. Valvontaa varten Etelä-Suomen aluehallintovirastoon on perustettu uusi saavutettavuusvalvonnan yksikkö, jossa työskentelee tällä hetkellä kaksi ylitarkastajaa, Johanna Koskela ja Viena Rainio. Yksikön päällikkö Emilia Ojala aloittaa lokakuun lopulla.

Johannalla ja Vienalla on kokemusta valtionhallinnosta, järjestösektorilta ja verkkopalvelujen saavutettavuuden asiantuntijatehtävistä. He ovat todella innostuneita päästessään luomaan jotain uutta alusta saakka. Heidän tehtävänään on suunnitella, millaisin keinoin neuvova, ohjaava ja valvova viranomainen voisi edistää digitaalisten palvelujen saavutettavuutta.

Verkkopalvelujen saavutettavuus parantaa yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Näemme tehtävämme laajempana kokonaisuutena kuin pelkästään lain vaatimusten kertaamisena, uudet ylitarkastajat sanovat.

Haluamme auttaa organisaatioita ymmärtämään saavutettavuuden merkityksen laajasti ja tuoda saavutettavuuden hyötyjä esiin myös erilaisten käyttäjien tarinoiden kautta. Neuvontatehtävämme on etenkin alkuvaiheessa aivan keskeinen, Viena ja Johanna kertovat.

Saavutettavuusvalvonnan yksikölle tärkeää on avoin yhteistyö ja ennakkoluuloton verkostoituminen yli organisaatio- ja sektorirajojen, sillä verkkopalvelujen saavutettavuus on iso kokonaisuus, joka liittyy yhteiskunnan ja julkisten palvelujen digitalisaatioon.

Yksikkö on parhaillaan suunnittelemassa saavutettavuusaiheista neuvontaa ja viestintää. Tulossa on muun muassa koulutuskiertue, webinaareja ja uusi verkkosivusto www.saavutettavuusvaatimukset.fi. Tavoitteena on edistää saavutettavuutta positiivisten näkökulmien kautta ja tarjota saavutettavuudesta selkeää ja kohderyhmien tarpeita vastaavaa tietoa ja neuvontaa.

Saavutettavat verkkopalvelut – Digitaalista yhdenvertaisuutta

Kun verkkopalvelujen saavutettavuus huomioidaan hyvin, varmistetaan, että mahdollisimman monella ihmisellä on mahdollisuus käyttää palveluja myös digitalisoituvassa maailmassa.

  • Saavutettavuusvalvontayksikön tavoitteena on edistää verkkopalvelujen saavutettavuutta. Yksikkö valvoo muun muassa sitä, miten saavutettavuusvaatimukset toteutuvat. Se antaa myös neuvontaa sekä raportoi Euroopan komissiolle.
  • Taustalla on EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluja. Säädöksissä mainittujen siirtymäaikojen jälkeen julkisen hallinnon digitaaliset palvelut tulee tarjota yhdenmukaisella, asiakaslähtöisellä ja turvallisella tavalla.

Valmisteilla on kansallinen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jonka on tarkoitus tulla voimaan eduskuntakäsittelyn jälkeen joko myöhemmin tänä vuonna tai ensi vuoden alussa. Tätä varten on annettu hallituksen esitys (HE 60/2018). Ehdotettavalla lailla pyritään edistämään digitaalisten palvelujen laadukasta ja tietoturvallista tarjoamista julkisella sektorilla sekä parantamaan yhteiskunnan erityisryhmien edellytyksiä selvitä omatoimisesti julkisen sektorin digitaalisten palvelujen käytöstä.

Hallituksen esityksessä saavuttavuusvaatimusten ohjaus ja valvonta on päätetty sijoittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Infoa:


Lisätietoa:

Marko Peltonen
johtaja
peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
Etelä-Suomen AVI
p. 0295 016 184
etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty