Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Taruloikkaa ja digitaitoja kirjastosta -  695 500 euroa avustuksia kirjastoille

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kehittämisavustuksia 695 500 euroa 52 hankkeelle. Avustuksia saivat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien yleiset kirjastot.

Aluehallintovirasto myönsi avustusta monipuolisesti kirjastojen toimintaa kehittäville hankkeille. Valtionavustusta kirjastojen paikalliseen ja alueelliseen kehittämistoimintaan oli haettavissa seuraaviin teemoihin: monipuoliset lukutaidot, aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus, elinikäinen oppiminen sekä laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot.

Hankkeille myönnetyt avustukset jakautuvat maakunnittain seuraavasti.

MAAKUNTA

AVUSTUS €

Etelä-Pohjanmaa

217 000

Keski-Pohjanmaa

66 000

Keski-Suomi

143 000

Pirkanmaa

118 500

Pohjanmaa

151 000

Yhteensä

              695 500


Hankkeille myönnetyt avustukset (pdf, 533 kt)


Avoinna asiakkaalle sopivasti

Kirjastojen laajennettu aukiolo lisääntyy huomattavasti omatoimisen aukiolon hankkeilla. Omatoiminen aukiolo tarkoittaa, että kirjastossa voi käydä silloinkin, kun kirjasto ei ole varsinaisesti auki eikä paikalla ei ole kirjaston työntekijöitä. Tätä varten kirjastotilat varustetaan tarvittavalla tekniikalla. Kyseisiä hankkeita on vireillä kaikissa maakunnissa (mm. Akaa, Halsua, Hankasalmi, Kauhavan Kortesjärvi, Pedersöre (Purmo), Keuruu, Kivijärvi, Muurame, Mänttä-Vilppula ja Äänekoski). Omatoimiaika lisää kirjastoaineistojen ja laitteiden käyttömahdollisuuksia, mutta kirjaston tärkeintä resurssia eli osaavaa henkilöstöä se ei korvaa.


Monipuoliset lukutaidot, kirjoittavat äidit ja taruloikat

Kirjastoilla on merkitystä lukutaitojen ja tunneviisauden kehittymiseen. Kirjasto voi myös osaltaan kohentaa elämän laatua. Nämä ovatkin tavoitteena monessa hankkeessa. Lukuintoa edistetään kirjallisuusdiplomin ja pelin keinoin Etelä-Pohjanmaan Eepos-kirjastoissa. Pohjanmaalla Maalahti vetää Fredrika-kirjastojen hanketta, jossa tavoitteena on parantaa mm. erityisryhmien kirjastopalveluja ja näin turvata kaikkien pääsy tietoon, kokoelmiin ja kulttuurisiin sisältöihin.  Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla päivitetään alueen asukkaiden kansalais- ja mediataitoja sekä parannetaan henkilökunnan osaamista. Kokkolassa herätellään päiväkoti-ikäisten lasten ja heidän vanhempiensa lukuintoa. Nokialaisten digitaitoja parannetaan kirjaston ja Tampereen seudun ammattioppilaitoksen Tredun yhteistyöllä. Vesilahdella toteutuu hanke, jonka tavoitteen on saumaton yhteistyö loppukeväästä avattavan uuden kirjaston ja koulutoimen kesken.

Lempäälä kehittää iltapäivätoimintaa kirjastoissa ja Laukaa panostaa vanhemmuuden ja lukemisen tukemiseen. Keinoina ovat mm taruloikat naperoille, kirjoittavien äitien ryhmät ja perhekahvilahetket kirjastossa.


Aktiivisessa kirjastossa tapahtuu

Kirjastojen järjestämään tapahtumatuotantoon myönnettiin lisäpanostusta. Sillä nykyaikaiset kirjastot ovat matalan kynnyksen tiloja, joissa järjestetään kaikille avoimia ja maksuttomia tapahtumia. Pohjanmaalla Vaasan hankkeessa toteutetaan kirjailija- ja muusikkovierailuja sekä muita tapahtumia eri kirjastopisteissä. Vierailujen aiheiksi valitaan keskusteluun innoittavia teoksia, henkilöitä tai ryhmiä. Näin kirjasto tukee aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Sastamalassa panostetaan musiikkitapahtumien tuottamiseen. Etelä-Pirkanmaan kunnat kehittävät palvelujaan Valkeakosken johdolla mm. työttömille ja työelämään kuntoutujille. Hanke toteutetaan yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa.


Eroon kasarista ja ysäristä kirjastotiloissa

Kirjastoja kehitetään yhteisöllisenä tilana ja miellyttävänä työ- ja opiskelupaikkana. Avustusta kirjastotilojen suunnitteluun nykytoiminnan vaatimusten mukaisiksi myönnettiin mm. Juupajoella, Maalahdessa, Saarijärvellä ja Uuraisilla. Asiakkaat otetaan mukaan suunnitteluun.


Mitä avustetaan jatkossa?

Kirjastojen kehittämisavustuksia on tarkoitus kohdentaa vielä selvemmin lukutaidon ja lukemisen edistämiseen seuraavalla hakukerralla, joka on syksyllä 2018.

Hakemukset on julkaistu valtakunnallisessa Yleisten kirjastojen hankerekisterissä http://hankkeet.kirjastot.fi/.


Lisätietoja:
kirjastotoimen ylitarkastaja Marjariitta Viiri, p. 0295 018 823
kirjastotoimen ylitarkastaja Anneli Ketonen, p. 0295 018 818 (vuosilomalla 3.-7.4.2018)
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty