Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Talous- ja velkaneuvontapalvelu siirtyy oikeusaputoimistojen tehtäväksi vuonna 2019

Talous- ja velkaneuvonnan järjestämisvastuu siirtyy oikeus- ja edunvalvontapiireille uuden talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (813/2017) tullessa voimaan 1.1.2019. Vuoden 2019 alusta lähtien palvelua tuottavat oikeusaputoimistot, minkä lisäksi oikeusapu- ja edunvalvontapiirit voivat ostaa palveluita kunnilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Lakimuutoksen myötä talous- ja velkaneuvonnan ohjaus ja valvonta siirtyvät Kilpailu- ja kuluttajavirastolta oikeusministeriölle. Talous- ja velkaneuvonnan tehtävään ja sisältöön ei ole tulossa muutoksia.

Muutos vaikuttaa myös aluehallintovirastojen tehtäviin. Aluehallintovirastot ovat voimassa olevan lain nojalla sopineet kuntien tai muiden palvelun tuottajien kanssa talous- ja velkaneuvontapalvelun antamisesta. Aluehallintovirastot vastaavat palvelujen saatavuudesta vuoden 2018 loppuun saakka, minkä jälkeen tehtävä poistuu. Käytännössä muutos tarkoittaa, että aluehallintovirastot ovat irtisanoneet tai tulevat irtisanomaan kuntien kanssa laaditut palvelujen tuottamista koskevat sopimukset päättymään vuoden 2018 lopussa. Yksityisten palvelujen tuottajien kanssa laaditut sopimukset tullaan niin ikään irtisanomaan.

Talous- ja velkaneuvonta

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Hanna Kujanpää, p. 0295 016 474
ylitarkastaja Niina Väkeväinen, p. 0295 016 356

Itä-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Minna Karppinen, p. 0295 016 906

Lapin aluehallintovirasto
lakimies Juha Lämsä, p. 0295 017 370

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Seppo Luotola, p. 0295 018 091

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Seppo Luotola, p. 0295 018 091

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
lakimies Raimo Lepistö, p. 0295 017 686

etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty