Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kehittämisavustusta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset vuodelle 2019 sellaisiin liikuntahankkeisiin, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia, terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti sekä liikunnallisen elämäntavan omaksumista. Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa.

Hankkeet voivat kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus ja esiopetus, ikäihmiset ja erityisryhmät. Vaihtoehtoisesti niissä voidaan yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä ilmiöpohjaisesti, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Tämä haku ei sisällä koulupäivän liikunnallistamista. Liikkuva opiskelu -hankkeille on lukuvuodelle 2019–2020 oma avustushakunsa alkuvuodesta 2019.

Haun pääpainopisteenä on varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen, joka liittyy varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (OKM 2016) ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamiseen.

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/. Hakuaika alkaa 26.10.2018 ja päättyy 30.11.2018 klo 16.15.

Hakuohje ja tietoa kehittämisavustuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: sivistystoimentarkastaja Ilpo Piri, p. 0295 016 559
Lounais-Suomen aluehallintovirasto: suunnittelija Tiina Kaijanen, p. 0295 018 303
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822 sekä ylitarkastaja Simo Luukkainen, p. 0295 018 824
Itä-Suomen aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, p. 0295 016 515
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663
Lapin aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396.


Päivitetty