Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Kauppakeskusten työsuojeluvalvonta: työn terveysriskien hallinta ontuu

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomi

Kauppakeskusten myymälät olivat syys- ja lokakuussa työsuojeluvalvonnan kohteena Espoossa, Vantaalla ja Kouvolassa. Tarkastuksia tehtiin Espoossa Isossa Omenassa ja Ainoassa, Vantaalla Jumbossa ja Flamingossa sekä Kouvolassa Veturissa, Manskissa ja Hansassa. Yhteensä tarkastettiin 111 työpaikkaa.

Työterveyshuollon työpaikkaselvitys oli tekemättä 30 työpaikalla. Jos työpaikkaselvitystä ei ole tehty, käytännössä se tarkoittaa sitä, että työn ja työolosuhteiden merkitystä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle ei ole arvioitu. Kaupan alan töissä terveyttä vaarantavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi käsin tehtävät nostot ja siirrot, pöly, kemikaalit, väkivallan uhka ja psykososiaalinen kuormitus.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia, että työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksen ja että se käsitellään yhdessä työntekijöiden kanssa.

30 sai tarkastuksesta puhtaat paperit

Tarkastuksilla valvottiin työterveyshuollon työpaikkaselvitys ja väkivallan uhan hallinta sekä tehtiin työpaikkakierros, jolla tarkastettiin muun muassa henkilöstötilat, myymälän takavarasto ja säilytystilat työntekijöiden tavaroille. Työpaikoista 30 oli hoitanut kaikki valvotut asiat lainmukaisesti.

Positiivinen havainto tarkastuksilla oli se, että työterveyshuolto oli järjestetty ja väkivallan uhan hallinta oli kunnossa kahta lukuun ottamatta kaikissa työpaikoissa.

Ahtaat varastot ja liian vähän säilytyslokeroita omille tavaroille

Myymälän takavarastossa oli puutteita kuudella työpaikalla. Tavallisin puute oli varastojen epäjärjestys ja tavaroiden säilyttäminen lattialla, mikä aiheuttaa kompastumisvaaran.

"Suurin osa varastoista toimi normaalitilanteessa hyvin, mutta tarkastuksella käydyissä keskusteluissa ilmeni, että sesonkiaikoina varastot ovat liian täynnä, mikä lisää tapaturmariskiä", kertoo työsuojelutarkastaja Martti Lukka Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Yhdeksässä liikkeessä ei ollut lokeroa tai muuta lukittavaa tilaa työntekijöiden omille tavaroille. Lukittava säilytystila tulee olla, jotta työntekijän henkilökohtainen omaisuus on turvassa työpäivän aikana.

Tarkastuksilla ilmeni myös, että yrityksen työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön yhteystiedot eivät aina olleet työntekijöiden tiedossa eivätkä löydettävissä. Joissakin tapauksissa myöskään esimiehen yhteystiedot eivät löytyneet helposti.

Iso Omena
Kauppakeskusten myymälöiden valvontaa tehtiin muun muassa Espoon Isossa Omenassa.

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Martti Lukka, p. 0295 016 465, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.


Päivitetty