Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Itä-Suomen AVI antoi myönteisen päätöksen vainajien siirtämisestä

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 27.11.2018 tehnyt myönteisen päätöksen Versowood Oy:n ja Heinolan kaupungin yhteiseen hakemukseen siirtää Versowood Oy:n Vierumäen teollisuusalueelle haudatut vuoden 1918 sodan taisteluiden vainajat Heinolan seurakunnan hautausmaalle.  
 
Aluehallintovirasto on myöntänyt luvan siirtää haudatut vainajat Heinolan kaupungin ja Versowood Oy:n omistamilla kiinteistöillä sijaitsevalta alueelta Heinolan seurakunnan Heinolan hautausmaalle osastolle no 3 punaisten yhteishautaan tai mahdollisten omaisten esittämään paikkaan.  
 
Hautaustoimilain mukaan haudattu ruumis tai tuhka saadaan erityisen painavista syistä aluehallintoviraston luvalla siirtää toiseen hautaan. Haudatun ruumiin siirtämiseen tarvittavasta terveydensuojeluviranomaisen luvasta säädetään erikseen.  
 
Erityisen painavat syyt siirtoon voivat liittyä lähinnä siihen, että vainajaa ei ole jostain syystä voitu alun perin haudata paikkaan, joka vastaa hänen ja hänen omaistensa tahtoa. Periaatteessa kysymykseen voivat tulla poikkeuksellisen painavat terveydensuojeluun tai maankäyttöön liittyvät syyt. Viime kädessä erityisen painavien syiden arviointi edellyttää kuitenkin tapauskohtaista kokonaisharkintaa.  
 
Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan vainajat on haudattu ko. paikkaan olosuhteista johtuen. Aluehallintovirasto yhtyy Heinolan seurakunnan näkemykseen siitä, että sodan lopputulos pitkälti määritteli, miten punaisten vainajien leposijat muotoutuivat. Vaikka selvityksistä ilmenee, että hauta on sinänsä syntynyt tarkoituksellisesti Vierumäen taistelupaikalle muutama päivä taistelujen päätyttyä, eivät vainajat itse tai heidän omaisensa ole voineet vaikuttaa hautapaikan sijaintiin vaan päätöksen paikasta on tehnyt heihin nähden ulkopuolinen taho. Mahdollisuutta vainajien kuljettamiseen kotipaikkakunnalle ei ollut.  
 
Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan, mikäli olosuhteiden puolesta olisi ollut mahdollista, olisivat vainajat ja heidän omaisensa valinneet hautapaikoiksi jonkin muun paikan. Siirtoprosessissa pyritään selvittämään vainajien mahdolliset omaiset sekä heidän toiveensa vainajien hautapaikoiksi. Osassa aluehallintovirastolle toimitetuista kirjelmistä esitetään toive siirtää vainaja sukuhautaan.  
 
Lisäksi aluehallintovirasto on päätöksessä katsonut, että haudattujen vainajien muiston kunnioittamiseen liittyvät pieteettisyyt puoltavat siirtoluvan myöntämistä ottaen huomioon hautojen nykyinen sijainti keskellä teollisuusaluetta.  
 
Lisätietoja
ylitarkastaja Johanna Rantala, p. 0295 016 506
johtaja Matti Ruuska, p. 029 5 016 521
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty