Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

EKA18-valmiusharjoitus alkaa tällä viikolla Etelä-Karjalan alueella: teemana hybridivaikuttaminen

Etelä-Suomi

Etelä-Karjalan maakunnassa järjestetään EKA18-valmiusharjoitus 28.−29.11.2018. Mukana on kuntien, kuntayhtymien, pelastuslaitoksen ja muiden turvallisuusviranomaisten, alueen järjestöjen ja elinkeinoelämän toimijoita sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja muita alueen aluehallintoviranomaisia.

Teemana harjoituksessa on hybridivaikuttaminen, erityisesti informaatiovaikuttaminen. Harjoituksessa tarkastellaan normaaliolojen vakavaa, pitkäkestoista ja moniulotteista häiriötilannetta, joka haastaa myös henkisen kriisinkestävyyden. Yhteiskunnassa on tehty valmiuden kohottamistoimenpiteitä, mutta viranomaisilla ei ole vielä tavanomaisesta poikkeavia toimivaltuuksia käytössä.

EKA18-valmiusharjoituksen taustakuvaus liittyy voimakkaasti kiristyneeseen kansainväliseen tilanteeseen, hybridivaikuttamiseen ja niistä aiheutuneisiin häiriöihin yhteiskunnan toiminnassa. Harjoitusskenaariossa myös sotilaallisen voimankäytön mahdollisuus on korostunut.

Tavoitteena harjoituksessa on muun muassa tunnistaa hybridiuhkia sekä hybridivaikuttamisen keinoja ja vaikutuksia. Sen aikana myös testataan, arvioidaan ja kehitetään osallistuvien organisaatioiden valmiussuunnitelmia sekä kunkin osallistuvan organisaation häiriötilanteen hallintaan ja kriisiviestintään liittyviä järjestelyjä. Lisäksi testataan alueen toimijoiden yhteistyötä.

Viestinnälle haastetta – väärä tieto oikaistava

Harjoituksen ajankohtaisuutta ja todenmukaisuutta on lisätty ottamalla käsiteltäväksi aiheeksi myös informaatiovaikuttaminen. Lisäksi mukana ovat kyberhyökkäykset sekä sähkö-, tietoliikenne- ja vedenjakeluhäiriöt. Harjoituspäivinä kunnille annetaan ratkaistavaksi haastavia tilanteita, joissa väärää tietoa on liikkeellä ja kansalaisille pitäisi saada välitettyä oikeaa tietoa.

Harjoitus on alkanut jo keväällä, jolloin siihen osallistuvat tahot ovat osallistuneet asiantuntijaseminaareihin ja ratkoneet harjoitustehtäviä. Näiden tehtävien avulla on tarkasteltu muun muassa kuntien edellytyksiä palveluiden turvaamiseen kiristyneessä tilanteessa.

Mukana harjoituksessa on yhdeksän Etelä-Karjalan kuntaa sekä keskeiset alueen viranomaiset. Siihen osallistuu myös alueen elinkeinoelämän ja vapaaehtoisjärjestöjen toimijoita. Kaikkiaan EKA18-harjoitukseen osallistuu noin 500 henkilöä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää harjoituksen. Yhteistyökumppaneina ovat Etelä-Karjalan turvallisuus- ja valmiustoimikunta EKTURVA sekä Pelastusopisto.

Lisätietoja:

Tommi Laurinen
johtaja
p. 0295 016 144

Esa-Pentti Lukkarinen
pelastusylitarkastaja
p. 0295 016 089

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty