Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Bibliotekens användare är mycket nöjda med tjänsterna

Den riksomfattande användarenkäten för allmänna bibliotek genomfördes i april efter flera års paus.

Närmare 30 000 respondenter deltog i enkäten i största delen av kommunerna på fastlandet. Biblioteksanvändarna kunde svara på enkäten genom att fylla i blanketter på papper eller webben på biblioteken och deras webbtjänster. Av svaren var 4 % på svenska, men en del svenskspråkiga respondenter kan också ha svarat på finska. Största delen av dem som svarade var kvinnor (ca 80 %).

Goda vitsord men något lägre på svenska

Användarnas uppfattning om bibliotekens tjänster är synnerligen positiv. Helhetsvitsordet som gavs till biblioteken var 8,80  (skala 4-10). De som svarade på svenska gav emellertid ett något lägre vitsord, 8,71. Biblioteken har en betydande inverkan på sina användares liv. Biblioteket har mycket eller ganska mycket (svenska svarsprocenter till höger)

  • förbättrat livskvaliteten (85 % - 73 %)
  • erbjudit inspiration till fritid och hobbyer (77% - 65 %)
  • hjälpt att hitta behövlig information (75 % - 67 %)
  • ökat läsandet (59% - 52 %)
  • förbättrat de datatekniska färdigheterna (22 % - 17 %)
  • ökat de sociala kontakterna (18 % - 9 %)

Bibliotekens personal fick utomordentlig respons för sin yrkeskunskap, tjänstvillighet och nåbarhet. På frågan hur viktiga bibliotekspersonalens språkkunskaper är rådde det skillnader i de finska och svenska svaren. Av dem som svarade på finska ansåg 53 % att språkkunskaper är viktiga eller ganska viktiga, medan 83 % av de svenskspråkiga var av den åsikten. Bland dem som svarade på svenska rådde det skillnader beroende på region och ort hur väl man ansåg bibliotekspersonalen kunna betjäna på olika språk.

Tillgången till litteratur och barnprogram viktigast

Som bibliotekens viktigaste service ansågs allmänt vara att erbjuda tillgång till ett mångsidigt och förnybart utbud av böcker. Av bibliotekens evenemang ansåg man att de som riktar sig till barn och ungdomar är de viktigaste. I fråga om bibliotekslokalerna var man i huvudsak nöjd och speciellt nöjd var man med möjligheten att använda biblioteket på egen hand.

Trots att utvärderingen av bibliotekens verksamhet var mycket positiv, fann man också sådant som kunde utvecklas. Bland annat önskades mera tysta rum och utrymmen för unga biblioteksbesökare.

Resultaten tillgängliga på plattform

Resultat och svarsammansättningar finns tillgängliga från och med den 6 september på tre språk (finska, svenska och engelska) på en plattform på webbadressen https://survey.taloustutkimus.fi/dashboard/kirjastot_avoin_svenska/.  Där hittar man också omdömen utgående från region, kommun och bibliotek.

Enkäten koordinerades i samarbete mellan regionförvaltningsverken, undervisnings- och kulturministeriet och de allmänna biblioteken. Den genomfördes av Taloustutkimus Oy (underleverantör till Recommended Finland Oy inom Hansel-ramavtalet).


Information:

Enkäten och resultaten:
Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket, tfn 0295 018 762, susanne.ahlroth@rfv.fi
Antti Seppänen, Regionförvaltningsverket, tfn 0295 016 354, antti.seppanen@rfv.fi

Rapporteringsplattformens teknik:
Petra Lehmuskunnas, Taloustutkimus, tfn 050 439 4489, petra.lehmuskunnas@taloustutkimus.fi


Päivitetty