Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Asiantuntijat huolissaan kasvukeskusten nuorten lisääntyvästä pahoinvoinnista: "Aluepolitiikan rinnalle tarvitaan hyvinvointia vahvistavaa kaupunkipolitiikkaa"

Etelä-Suomi

Helsingissä tänään seminaariin kokoontuneet lasten ja nuorten hyvinvoinnin asiantuntijat ovat huolissaan Etelä-Suomen kasvukeskusten nuorten lisääntyvästä pahoinvoinnista. Seminaarin järjestäneen Etelä-Suomen aluehallintoviraston tavoitteena on nostaa kasvukeskusten lasten ja nuorten hyvinvointi korkeammalle yhteiskunnallisessa keskustelussa. Seminaarissa käsiteltiin kasvukeskusten nuorten yksinäisyyttä, liikkumattomuutta, päihteiden käyttöä ja köyhyyttä. Etelä-Suomen kasvukeskuksissa asuu kolmasosa kaikista Suomen alle 25-vuotiaista.

"Nuorten pahoinvointi on kasvava yhteiskunnallinen ongelma, jolla on merkittävät vaikutukset nuorten loppuelämään sekä koko yhteiskunnan kehitykseen. Syrjäytyminen on seuraus pahoinvoinnista, joten ratkaisuissa tulee keskittyä pahoinvointia aiheuttaviin rakenteisiin ja juurisyihin. Tarvitaan tietoa, tahtoa vaikuttaa ja poliittisia päätöksiä. Hyvinvoivat nuoret eivät syrjäydy", Merja Ekqvist sanoo. Hän on Etelä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtaja.

"Haluamme kiinnittää päättäjien huomion kasvukeskuksiin ja tuoda kasvun lieveilmiöt näkyviin. Kasvukeskukset tarvitsevat hyvinvointia vahvistavaa kaupunkipolitiikkaa perinteisen aluepolitiikan rinnalle. Nuorten pahoinvointi on nostettava korkealle päätöksentekijöiden agendalle", ylijohtaja Minna Karhunen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo.

Seminaarin järjestämiseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi koulujen ja median kautta esiin tulleet "hätähuudot" ja nuorten omat kokemukset pahoinvoinnin lisääntymisestä. Osa nuorista ei pysy muun yhteiskunnan mukana. Nuorten liikkumisen edistäminen sekä yksinäisyyden ja pahoinvoinnin torjunta vaativat tulevina vuosina paljon työtä. Myös periytyvään köyhyyteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

"Tavoitteemme on ohjata keskustelua ja päätöksentekoa voivottelun sijaan ratkaisukeskeisyyteen. Haastamme kaikki lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavat ammattilaiset ja päättäjät tekemään "mutun" sijasta tietoon perustuvia ratkaisuja pahoinvoinnin vähentämiseksi", Merja Ekqvist painottaa.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on perustanut vuonna 2016 hyvinvoinnin yhteistyöryhmän, joka kokoaa alueen kunnista ammattilaisia hyvinvointi-teeman äärelle. Seminaari on yksi työryhmän toimenpiteistä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Seminaarin neljä teemaa

Seminaarissa neljä huippuasiantuntijaa alusti paneelikeskusteluja, joissa etsittiin ratkaisuja nuorten pahoinvoinnin vähentämiseen yhteiskunnassa. Paneelikeskustelujen aiheet käsittelivät nuorten yksinäisyyttä, liikkumattomuutta, päihteiden käyttöä ja köyhyyttä.

Yksinäisyys-paneelin alustaneen Turun yliopiston apulaisprofessori Niina Junttilan mukaan 15-vuotiaista nuorista jopa viidesosa kokee jatkuvaa yksinäisyyttä. Poikien alle kymmenvuotiaana kokema yksinäisyys ennustaa 18-vuotiaana koettua yksinäisyyttä, psyykkistä oireilua ja itsetuhoisuutta. Yksinäisyys myös nostaa nuorten riskiä turvautua nukahtamislääkkeisiin kuusinkertaiseksi.

"Nuorten miesten kestävyyskunto on heikentynyt 1980-luvun alusta yli 10 prosenttia. Samanaikaisesti huonokuntoisten määrä on yli kuusinkertaistunut. Lasten ja nuorten liikkumista mitattaessa havaittiin myös, että rasittavan ja reippaan liikkumisen määrä miltei puolittuu 3-luokkalaisesta 9-luokkalaiseksi. Tästä on syytä olla huolissaan", sanoo Liikkumattomuus-paneelin alustanut UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.

THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo summasi Päihteet-paneelin pääviestit näin: "Vanhemman päihdeongelma koskettaa merkittävää osaa suomalaislapsista ja aiheuttaa lapselle monenlaisia haittoja. Nuorten päihteiden käytössä on pienemmät alueelliset erot kuin aikuisten. Alkoholin helpompi saatavuus on uhka nuorille."

THL:n tutkimusprofessori Sakari Karvosen alustama neljäs paneeli käsitteli köyhyyttä. Köyhä lapsuus kurkottaa pitkälle aikuisuuteen sukupolvien yli jatkuvina toimeentulo-ongelmina. Perheen vähäinen koulutus säteilee nuoren elämään monella tavoin. Lisäksi kalliiden erityispalvelujen kustannukset ja peruspalvelujen lakkauttaminen lisäävät ihmisten eriarvoisuutta.

Tilaisuus striimataan osoitteessa https://youtu.be/UKqkcwSK41I tai http://avi.mailpv.net/a/s/160167492-31bb1bbf63d856b726a8941276d0d67e/2757412

Keskustele ja seuraa aihetta Twitterissä tunnuksilla #hyvinvoivatnuoret ja #välmåendeungdom. 

Katso lisätietoa osoitteista hyvinvoivatnuoret.fi ja valmaendeungdom.fi.

Seminaarin materiaali lisätään avi.fi-sivulle tilaisuuden jälkeen: https://www.avi.fi/web/avi//hyvinvointia-nuorille

Lisätietoja:

Merja Ekqvist
johtaja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
p. 0295 016 271
etunimi.sukunimi@avi.fi

Niina Junttila
apulaisprofessori
Turun yliopisto
p. 050 337 3436
etunimi.sukunimi@utu.fi


Päivitetty