Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Alkoholin omavalvontasuunnitelmat kuntoon 31.12.2018 mennessä

Anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkojen omavalvontasuunnitelmien tulee olla valmiit 31.12.2018 mennessä. Suunnitelman tekovelvoite koskee paikkoja, joilla on voimassa oleva vähittäismyynti- ja anniskelulupa. Uusi alkoholilaki tuli voimaan 1.3.2018.

Omavalvontasuunnitelmalla varmistetaan, että elinkeinotoiminnassa noudatetaan lakeja. Suunnitelmassa kuvataan miten toimipaikalla seurataan lain noudattamista, hoidetaan kriittisten tilanteiden riskienhallinta ja korjataan havaitut puutteet. Samoin huomioidaan mahdolliset riskit, jotka alkoholin käyttö voi aiheuttaa.

Omavalvontasuunnitelman tekemistä varten on lomake, joka on tehty yhdessä elinkeinonharjoittajien, aluehallintoviraston ja Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) kanssa. Suunnitelman voi laatia myös vapaamuotoisesti ja se voi olla sähköisessä muodossa.  Suunnitelma voi olla yhdistettynä elintarvikelain ja tupakkalain mukaiseen omavalvontasuunnitelmaan. Tärkeää on, että suunnitelmassa on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (158/2018) mukaiset tiedot.

Omavalvontasuunnitelmaa ei tarvitse toimittaa aluehallintovirastoon. Se tulee säilyttää toimipaikalla ja tarvittaessa se tulee esittää valvovalle viranomaiselle.

Omavalvontasuunnitelmalomakkeet (anniskelun omavalvontasuunnitelma ja vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma)  löytyvät aluehallintoviraston verkkosivuilta: www.avi.fi/web/avi/lomakkeet.

Uusi alkoholilaki (1102/2017)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholilain valvonnasta (158/2018)
 

Lisätietoja:
Lisätietoja omavalvontasuunnitelmasta ja sen laatimisesta saa siitä aluehallintovirastosta, jonka toimialueella toimipaikka sijaitsee. Alkoholihallinnon asiantuntijan tavoittaa puhelimitse vaihteen kautta tai sähköpostilla kirjaamon välityksellä.

Etelä-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 016 000,  kirjaamo.etela@avi.fi
Itä-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 016 800,  kirjaamo.ita@avi.fi
Lounais-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 018 000,  kirjaamo.lounais@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 018 450,  kirjaamo.lansi@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 017 500,  kirjaamo.pohjois@avi.fi
Lapin AVI, puhelinvaihde: 0295 017 300,  kirjaamo.lappi@avi.fi


Päivitetty