Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Ylä-Savon päivystyksen vahvuutena tiivis alueellinen yhteistyö, haasteena suuri ulkoistuksen määrä

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki elokuussa 2017 ohjaus- ja arviointikäynnin Ylä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän päivystykseen. Käynnillä arvioitiin yksikön toiminnan organisoimista, asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä toimintakäytäntöjä.

Tiivis alueellinen yhteistyö

Ylä-Savon päivystyksessä yhteistyö eri toimijoiden kesken on hyvää, samoin paikallinen tuntemus. Kokonaisuuden tuntemusta parantaa ja osaamista vahvistaa henkilöstön työkierto päivystyksen, kotisairaalan ja Enska-vastaanoton (ensikäynti ilman ajanvarausta) kesken. Päiväaikaan Enska-vastaanotolle ohjautuu paljon potilaita. Tätä on tarpeellista seurata. Myös päivystyksen ja muun vastaanottotoiminnan rajaa on syytä arvioida. Vanhustenhuollossa on tärkeää tunnistaa, että päivystykselliset ongelmat kuuluvat päivystyksen hoidettaviksi.

Selviämisaseman sijainti lähellä päivystystä sujuvoittaa ja turvaa päihdeasiakkaan hoitoa.

Suuri ulkoistuksen määrä edellyttää hyvää perehdyttämistä ja selkeitä käytäntöjä

Ylä-Savon päivystyksessä suurin osa lääkärityövoimasta tulee ulkoistuksen kautta. Tämä edellyttää hyvää perehdyttämistä ja selkeää toimintakäytäntöjen ohjeistusta. Ylä-Savossa järjestetään säännölliset tapaamiset ulkoisen palveluntuottajan kanssa, jolloin toimintaa myös arvioidaan.

Aluehallintovirasto ohjeisti muuttamaan puhelinkäytäntöjä niin että potilas saa yhteyden päivystykseen ilman takaisinsoittopalvelua. Lisäksi ohjeistettiin luomaan käytäntö, jolla varmistetaan, että ammattilainen arvioi potilaan laboratorio- ja kuvantamislöydökset jokaisen käynnin jälkeen ja ilmoittaa niistä potilaalle.

Ylä-Savossa on aiempina vuosina tehty hyvää, käytännönläheistä laatutyötä, joka on pohjana, kun käytäntöjä jatkuvasti kehitetään.

Aluehallintovirastojen ja Valviran suunnitelmallinen valvonta

Päivystystoiminta on yksi vuoden 2017 suunnitelmallisen valvonnan painopistekohteista aluehallintovirastoissa. Aluehallintovirastot ja Valvira tekivät ohjaus- ja arviointikäynnit kaikkiin Itä-Suomen päivystyspisteisiin vuosien 2016­–2017 aikana.

Lue lisää aiheesta:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo17


Lisätietoja:
aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen AVI


Päivitetty