Tiedotteet 2017

Uusi kirjastolaki ja Suomen juhlavuosi näkyvät kirjastojen
kehittämishankkeissa

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 528 000 euroa valtionavustusta yleisten kirjastojen 55 kehittämishankkeelle.

Uuden kirjastolain tehtävät ja Suomen juhlavuoden vaikutus näkyivät yleisten kirjastojen avustushakemusten laajassa kirjossa. Avustusta haettiin hankkeisiin, joissa kirjastojen toimintaa kehitetään monipuolisesti lapsista vanhuksiin, kirjavinkkauksesta e-aineistoihin, lukuharrastuksesta monilukutaitoihin, muistoista virtuaalitodellisuuteen, palvelumuotoilusta omatoimikirjastoihin, kotouttamisesta kotiseututapahtumiin.

Kirjastot kehittävät toimintaansa myös kuntarajat ylittävänä yhteistyönä. Esimerkkinä näistä on Espoon hallinnoima hanke, jossa Uudenmaan kunnissa luodaan toimintamalleja yksinään tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kotoutumisen tukemiseen. Perinteisempää alueellista hanketta edustaa Lounais-Hämeen kirjastojen kirjailijakiertue alakouluilla. Lappeenrannan ja Porvoon yhteishankkeessa mallinnetaan e-kirjojen käyttöä, joka parantaa lasten lukutaitoa ja lisää lukuharrastusta. Imatran seudun kirjastot palkkaavat digiohjaajan käynnistämään sähköisten palvelujen ja aineistojen käyttöä. Askolan kirjaston hankkeessa Itä-Uudenmaan pienet kirjastot yhdistävät voimansa monilukutaidon edistämisessä. Vantaalla kehitellään yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja Oulun kaupunginkirjaston kanssa mobiilisovellusta kaksisuuntaiseen kielenoppimiseen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella vain joka kolmas hakemus tuli Uudenmaan ulkopuolelta, mutta monien hankkeiden tuloksia ja ideoita voidaan hyödyntää valtakunnallisesti. Yleisten Kirjastojen Hankerekisterissä voi tutustua tarkemmin hankkeisiin.


LIITE: Avustussummat hakijoittain, (pdf, 24 kt)


Lisätietoja
Ylitarkastaja Kristiina Kontiainen, p. 0295 016 538
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 

 

 


Päivitetty

Oikopolut