Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Suomen ensimmäinen yhteispäivystys Siun sote kehittää toimintaansa jatkuvan parantamisen periaatteilla

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki toukokuussa 2017 ohjaus- ja arviointikäynnin Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten päivystykseen.

Taustalla vuosien kehittämistyö

Siun soten yhteispäivystyksessä on potilaslähtöinen kehittämisote ja yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa on toimivaa. Yhteispäivystys on akuuttilääketieteen koulutuspaikka, ja Suomessa ensimmäiset akuuttilääkärit ovat valmistuneet vuonna 2016. Haasteena on ajoittain erikoislääkäreiden ja akuuttilääketieteeseen erikoistuvien saaminen.

Päivystys jakautuu kolmeen linjaan. Niistä niin kutsuttu fast track tarjoaa avun nopeasti hoidettaviin päivystyksellisiin ongelmiin. Muilla päivystyksen linjoilla on pyritty häivyttämään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajaa, jotta potilaan hoito olisi mahdollisimman sujuvaa.

Siun soten yhteispäivystys seuraa reaaliaikaisesti toimintaansa, jotta ruuhkautuminen voitaisiin estää. Päivittäiseen johtamiseen on kehitetty visuaaliset ja toimivat käytännöt.

      

Kohti uusia tiloja

Siun sote on siirtymässä vuonna 2020 uusiin tiloihin, joissa tavoitteena on parantaa yhteispäivystyksen toiminnanohjausta ja yksittäisen potilaan tilanteen monitorointia. Potilaan hoitoon liittyvää kirjaamista on tarkoitus tehdä potilaan vierellä.

Ohjaus- ja arviointikäynnillä aluehallintovirasto kehotti yhteispäivystystä tarkentamaan käyntien jälkeen valmistuvien laboratorio- ja kuvantamislöydösten arvioimista ja ilmoittamista potilaalle. Myös niin kutsutuissa turvaohjeissa aluehallintovirasto löysi täsmennettävää.

Aluehallintovirastojen ja Valviran suunnitelmallinen valvonta

Päivystystoiminta on yksi vuoden 2017 suunnitelmallisen valvonnan painopistekohteista aluehallintovirastoissa. Aluehallintovirastot ja Valvira tekivät ohjaus- ja arviointikäynnit kaikkiin Itä-Suomen päivystyspisteisiin vuosien 2016­–2017 aikana.

Lue lisää aiheesta:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo17

Lisätietoja:

Tuula Tarkiainen
aluehallintoylilääkäri
p. 0295 016 910
Itä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty