Tiedotteet 2017

Osalla kunnista ongelmia kotihoidon palveluiden ja sosiaali-
päivystyksen järjestämisessä

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on selvittänyt lainsäädännön toimeenpanoa ja määräaikojen noudattamista kotihoidon palveluiden sekä sosiaalipäivystyksen järjestämisessä. Kyselyyn vastasi 94 % Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kunnista.

Kotiin annettavien palveluiden toteutus kunnissa vaihtelee paljon. Esimerkiksi kotihoidon tarjoaminen palvelutarpeen mukaisesti, sosiaalipäivystyksen järjestäminen, hoito- ja palvelusuunnitelman systemaattinen laatiminen ja päivittäminen sekä omavalvontasuunnitelmaan liittyvät seikat toteutuvat useissa alueen kunnissa kyseenalaisesti.

Erityisesti yö- ja viikonloppuaikaisten kotihoidon palveluiden saatavuudessa ilmeni puutteita. Yli kolmasosa kyselyyn vastaajista ilmoitti, että säännöllistä yöaikaista palvelua ei ole saatavilla. Yllättävänä tuloksena oli, että myös runsaan päiväaikaisen kotihoidon palveluiden saanti oli monesti epävarmaa.

Ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi tehdään työtä monella eri sektorilla ja useiden ammattilaisten toimesta. Eri tahojen sujuva yhteistyö sekä toimivat viestintäkanavat ovat ensiarvoisen tärkeitä palveluiden laadun kannalta. Kyselyssä tiedusteltiin, miten kunnassa on määritelty vastuut eri toimialojen kesken ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi. Suuri osa kunnista oli sitä mieltä, että vastuiden määrittelyä ja yhteistyön sujumista tulisi edelleen kehittää.

Omavalvontasuunnitelma on hyvä keino varmistaa kotiin annettavien palveluiden laatua. Kysely kuitenkin kertoo, että kuntien toiminta ei suurelta osin ole lain tarkoituksen mukaista. Erityisesti yksityisen kotihoidon toimintayksiköissä havaittiin puutteita, mutta myös kunnan omissa yksiköissä löytyi kehittämisen tarvetta.

Selvitys paljasti myös useita maakuntakohtaisia kehittämistarpeita. Tarkempia tietoja kyselyn tuloksista löytyy aluehallintoviraston raportista:
Kotiin annettavien palveluiden järjestäminen Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kunnissa


Lisätietoja:
ylitarkastaja Niina Lehtinen, p. 0295 018 573
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

 

 


Päivitetty

Oikopolut