Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Mikä muuttuu alkoholijuomien myynnissä, mainonnassa ja anniskelussa 1.1.2018?

Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain kokonaisuudistuksen 19.12.2017 ja mikäli presidentti vahvistaa lain 28.12.2017, osa alkoholilain muutoksista tulee voimaan jo 1.1.2018. Kokonaisuudessaan uusi laki tullee voimaan 1.3.2018.

Aluehallintovirastoihin ja Valviraan on jo tullut runsaasti mahdollisen lakimuutoksen vaikutuksiin liittyviä yhteydenottoja. Tämä tiedote on laadittu vastauksena yleisimpiin kysymyksiin. Viestimme lakiuudistuksen etenemisestä säännöllisesti aluehallintovirastojen ja Valviran verkkosivuilla.

Vähittäismyynnissä saa myydä alkoholijuomia, joiden enimmäisvahvuus on 5,5 %

Jos presidentti vahvistaa lain 28.12.2017, vähittäismyyntiluvanhaltijat voivat myydä 1.1.2018 alkaen luvan saaneissa vähittäismyyntipaikoissaan kaikkia korkeintaan 5,5 % vahvuisia alkoholijuomia. Myös vaatimus alkoholijuoman valmistamisesta käymisteitse siis poistuisi 1.1.2018. Tuotevalikoimamuutokseen ei tarvitse hakea lupaa aluehallintovirastolta.

Jos alkoholijuoman nimi sisältää väkevän alkoholijuoman tuotenimen, saadaan sitä pitää kaupassa esillä, mutta sen markkinointi on kiellettyä. Vakiohinnastoihin kyseiset tuotteet voidaan merkitä, mutta erillinen tarjoushinnoista ilmoittelu on kielletty.

Korkeintaan 5,5 % vahvuisten juomien toimittaminen vähittäismyyntiin vuoden vaihteessa

Alkoholijuomien valmistajat ja tukkumyyjät voivat aloittaa uuden lain mukaiset alkoholijuomatoimitukset vähittäismyyntipaikkoihin aikaisintaan lain mahdollisen vahvistamisen jälkeen 28.12.2017.

Alkoholiluparekisterissä olevat, käymisteitse valmistettujen korkeintaan 4,7 % vahvuisten alkoholijuomien vähittäismyyntilupanumerot eivät tässä yhteydessä muutu ja niille voidaan toimittaa myyntiä varten korkeintaan 5,5 % vahvuisia alkoholijuomia.

Käsityöläisoluen vähittäismyyntiin voi hakea lupaa aluehallintovirastolta

Jos lakimuutos tulee voimaan 1.1.2018, panimot voivat hakea lupaa käsityöläisoluen vähittäismyyntiin vuoden alussa sen alueen aluehallintovirastolta, jonka alueella Valviran hyväksymä käsityöläisoluen valmistuspaikka sijaitsee.

Yhdelle panimolle voidaan myöntää käsityöläisoluen vähittäismyyntilupa vain yhden valmistuspaikan yhteyteen, vaikka valmistuspaikkoja olisi useampia. Käsityöläisoluen vähittäismyyntiluvanhaltijan tulee olla oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton ja fyysisesti erillään muista alkoholijuomien valmistajista, eikä luvanhaltija saa harjoittaa lisenssivalmistusta. Kalenterivuoden aikana tuotettujen alkoholijuomien määrä saa olla enintään 500 000 litraa.

Lyhytaikaisen tarjoushintailmoittelun kielto poistuu anniskelussa

Jos lakimuutos tulee voimaan 1.1.2018, anniskelupaikat voivat vuoden alusta alkaen ilmoittaa lyhytaikaisista, mietoja alkoholijuomia koskevista juomatarjouksista myös anniskelupaikan ulkopuolella, kuten esimerkiksi ikkunassa, ovessa tai paikan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa mainoksessa (esim. A-ständissä). Anniskelupaikat voivat ilmoittaa näistä tarjouksista myös verkkosivuillaan tai lehdissä.

Lyhytaikaisista alkoholijuoman tarjoushinnoista ilmoittaminen vähittäismyyntipaikan ulkopuolella on edelleen kielletty.

Luvanhaltija voi julkaista myös väkevien alkoholijuomien hinnastot

Alkoholilaki kieltää väkevien alkoholijuomien mainonnan. Poikkeuksena tästä mainontakiellosta myös väkevien alkoholijuomien valmistajat, tukkumyyjät ja niitä anniskelevat ravintolat voisivat 1.1.2018 lukien esitellä omia tuotteitaan esimerkiksi verkkohinnastoissa. Samat säännökset mainontakiellosta ja verkkohinnastoista koskisivat myös Suomeen sijoittautuneiden yritysten vientimarkkinoille tarkoitettua mainontaa ja hinnastoja.

Edellytyksenä on, että hinnastossa tai tuoteluettelossa esitellään kaikki myynnissä olevat alkoholijuomat (sekä miedot että väkevät) kuluttajille asiallisesti ja yhdenmukaisella tavalla.

Ravintoloiden aukioloajat vapautuvat

Jos tasavallan presidentti vahvistaa lakimuutokset, majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain muutoksella ravintoloiden aukioloajat vapautettaisiin täysin jo vuoden alusta. Sen sijaan alkoholijuomien anniskeluaikoja koskevat uuden lain säädökset tulisivat voimaan vasta 1.3.2018.

Käytännössä aukioloaikojen vapautuminen tarkoittaa sitä, että alkoholijuomien anniskelu tulee lopettaa kussakin anniskelupaikassa sen voimassa olevan anniskelu- tai jatkoaikalupapäätöksen mukaiseen aikaan, mutta anniskelupaikkaa ei tarvitse enää sulkea viimeistään puoli tuntia anniskeluajan päättymisen jälkeen 1.1.2018 alkaen. Jatkoaikapaikat tulee kuitenkin sulkea voimassa olevassa jatkoaikalupapäätöksessä määriteltyyn aikaan. Anniskelupaikat voivat tehdä uuden lain mukaisen ilmoituksen anniskeluajan jatkamisesta 1.3. alkaen.

Edellä mainittuja muutoksia lukuun ottamatta uusi alkoholilaki tulisi voimaan vasta 1.3.2018, mikäli tasavallan presidentti vahvistaa lain 28.12.2017.

Lisätietoja aluehallintovirastoissa:
 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Riku-Matti Lehikoinen, alkoholihallintoyksikön päällikkö, p. 0295 016 155
 

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Ulla Kuosmanen, ylitarkastaja, p. 0295 016 915
 

Lapin aluehallintovirasto

Esko Lind, ylitarkastaja, p. 0295 017 369
 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Heikki Mäki, alkoholiylitarkastaja, p. 0295 018 094
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Eero-Mikael Aromaa, ylitarkastaja, p. 0295 018 524
 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Ari Kilponen, alkoholitarkastaja, p. 0295 017 571
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)avi.fi.
 

Lisätietoja Valvirassa:

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö (vähittäismyynti, anniskelu ja mainonta), p. 0295 209 610

Eeva Saari, ryhmäpäällikkö (valmistus, maahantuonti, vienti ja tukkumyynti), p. 0295 209 515

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)valvira.fi.

 

 


Päivitetty