Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Mikä muuttuu alkoholijuomien myynnissä, mainonnassa ja anniskelussa 1.1.2018?

Usein kysytyt kysymykset alkoholilain uudistuksesta (Valvira.fi)

Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain kokonaisuudistuksen 19.12.2017 ja presidentti on vahvistanut lait 28.12.2017. Osa alkoholilain muutoksista tulee voimaan jo 1.1.2018. Kokonaisuudessaan uusi laki tulee voimaan 1.3.2018.

Aluehallintovirastoihin ja Valviraan on jo tullut runsaasti lakimuutoksen vaikutuksiin liittyviä yhteydenottoja. Tämä verkkouutinen on laadittu vastauksena yleisimpiin kysymyksiin vuoden vaihteessa voimaan tulevista muutoksista.

Vähittäismyynnissä saa myydä alkoholijuomia, joiden enimmäisvahvuus on 5,5 %

Vähittäismyyntiluvanhaltijat voivat myydä 1.1.2018 alkaen luvan saaneissa vähittäismyyntipaikoissaan kaikkia korkeintaan 5,5 % vahvuisia alkoholijuomia. Myös vaatimus alkoholijuoman valmistamisesta käymisteitse siis poistuu 1.1.2018. Tuotevalikoimamuutokseen ei tarvitse hakea lupaa aluehallintovirastolta.

Jos alkoholijuoman nimi sisältää väkevän alkoholijuoman tuotenimen, saadaan sitä pitää kaupassa esillä, mutta sen markkinointi on kiellettyä. Vakiohinnastoihin kyseiset tuotteet voidaan merkitä, mutta erillinen tarjoushinnoista ilmoittelu on kielletty.

Korkeintaan 5,5 % vahvuisten juomien toimittaminen vähittäismyyntiin vuoden vaihteessa

Alkoholijuomien valmistajat ja tukkumyyjät voivat aloittaa uuden lain mukaiset alkoholijuomatoimitukset vähittäismyyntipaikkoihin 28.12.2017 alkaen.

Alkoholiluparekisterissä olevat, käymisteitse valmistettujen korkeintaan 4,7 % vahvuisten alkoholijuomien vähittäismyyntilupanumerot eivät tässä yhteydessä muutu ja niille voidaan toimittaa myyntiä varten korkeintaan 5,5 % vahvuisia alkoholijuomia.

Käsityöläisoluen vähittäismyyntiin voi hakea lupaa aluehallintovirastolta

Panimot voivat hakea lupaa käsityöläisoluen vähittäismyyntiin vuoden alussa sen alueen aluehallintovirastolta, jonka alueella Valviran hyväksymä käsityöläisoluen valmistuspaikka sijaitsee.

Yhdelle panimolle voidaan myöntää käsityöläisoluen vähittäismyyntilupa vain yhden valmistuspaikan yhteyteen, vaikka valmistuspaikkoja olisi useampia. Käsityöläisoluen vähittäismyyntiluvanhaltijan tulee olla oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton ja fyysisesti erillään muista alkoholijuomien valmistajista, eikä luvanhaltija saa harjoittaa lisenssivalmistusta. Kalenterivuoden aikana tuotettujen alkoholijuomien määrä saa olla enintään 500 000 litraa.

Lyhytaikaisen tarjoushintailmoittelun kielto poistuu anniskelussa

Anniskelupaikat voivat vuoden alusta alkaen ilmoittaa lyhytaikaisista, mietoja alkoholijuomia koskevista juomatarjouksista myös anniskelupaikan ulkopuolella, kuten esimerkiksi ikkunassa, ovessa tai paikan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa mainoksessa (esim. A-ständissä). Anniskelupaikat voivat ilmoittaa näistä tarjouksista myös verkkosivuillaan tai lehdissä.

Lyhytaikaisista alkoholijuoman tarjoushinnoista ilmoittaminen vähittäismyyntipaikan ulkopuolella on edelleen kielletty.

Luvanhaltija voi julkaista myös väkevien alkoholijuomien hinnastot

Alkoholilaki kieltää väkevien alkoholijuomien mainonnan. Poikkeuksena tästä mainontakiellosta myös väkevien alkoholijuomien valmistajat, tukkumyyjät ja niitä anniskelevat ravintolat voivat 1.1.2018 lukien esitellä omia tuotteitaan esimerkiksi verkkohinnastoissa. Samat säännökset mainontakiellosta ja verkkohinnastoista koskevat myös Suomeen sijoittautuneiden yritysten vientimarkkinoille tarkoitettua mainontaa ja hinnastoja.

Edellytyksenä on, että hinnastossa tai tuoteluettelossa esitellään kaikki myynnissä olevat alkoholijuomat (sekä miedot että väkevät) kuluttajille asiallisesti ja yhdenmukaisella tavalla.

Ravintoloiden aukioloajat vapautuvat

Majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain muutoksella ravintoloiden aukioloajat vapautetaan täysin jo vuoden alusta. Sen sijaan alkoholijuomien anniskeluaikoja koskevat uuden lain säädökset tulevat voimaan vasta 1.3.2018.

Käytännössä aukioloaikojen vapautuminen tarkoittaa sitä, että alkoholijuomien anniskelu tulee lopettaa kussakin anniskelupaikassa sen voimassa olevan anniskelu- tai jatkoaikalupapäätöksen mukaiseen aikaan, mutta anniskelupaikkaa ei tarvitse enää sulkea viimeistään puoli tuntia anniskeluajan päättymisen jälkeen 1.1.2018 alkaen. Jatkoaikapaikat tulee kuitenkin sulkea voimassa olevassa jatkoaikalupapäätöksessä määriteltyyn aikaan. Anniskelupaikat voivat tehdä uuden lain mukaisen ilmoituksen anniskeluajan jatkamisesta 1.3. alkaen.

Edellä mainittuja muutoksia lukuun ottamatta uusi alkoholilaki tulee voimaan vasta 1.3.2018. Maaliskuussa voimaan tulevista muutoksista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.


Lisätietoja aluehallintovirastoissa:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Riku-Matti Lehikoinen, alkoholihallintoyksikön päällikkö, puh. 0295 016 155


Itä-Suomen aluehallintovirasto

Jarmo Ruusu, alkoholitarkastaja, puh. 0295 016 915


Lapin aluehallintovirasto

Esko Lind, ylitarkastaja, puh. 0295 017 369


Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Heikki Mäki, alkoholiylitarkastaja, puh. 0295 018 094


Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Eero-Mikael Aromaa, ylitarkastaja, puh. 0295 018 524


Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Ari Kilponen, alkoholitarkastaja, puh. 0295 017 571


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)avi.fi.

 

Lisätietoja Valvirassa:

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 209 610

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)valvira.fi.

 

 

 


Päivitetty