Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Lainsäädäntöuudistuksissa tärkeintä edistää jokaisen lapsen, oppilaan tai opiskelijan tervettä kasvua ja hyvää oppimista - Itä-Suomen AVIn lausunto asetusluonnoksesta

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 8.12.2017 antanut lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta.

Lausunnon keskeinen sisältö

 • Itä-Suomen aluehallintovirasto tukee kaikilta osin kelpoisuusasetukseen tehtyjä muutosesityksiä. Tärkeintä asetusluonnoksessa on, että joiltakin työnantajatahoilta tulleen painostuksen edessä – lieventää opettajien ja rehtoreiden kelpoisuusvaatimuksia – ei ole taivuttu, vaan kelpoisuusvaatimukset tullaan säilyttämään ennallaan.
   
 • Itä-Suomen aluehallintoviraston mielestä käsiteltävänä oleva luonnos tukee hyvin nykyisessä hallitusohjelmassa kelpoisuusvaatimuksista kirjattuja strategisia periaatelinjauksia.
   
 • Menossa oleva ammatillisen koulutuksen reformi lisää entisestään haasteita opetushenkilöstön osaamiselle. Opetushenkilöstön osaamisessa korostuu entisestään substanssiosaaminen mutta erityisesti myös pedagoginen ja erityispedagoginen osaaminen.
   
 • Yhdenmukaisuusvaatimuksen myötä jatkossa myös ammatillisen koulutuksen rehtorilta vaaditaan aina ylempää korkeakoulututkintoa. Tässä kohden asetukseen tulee hyvin perusteltu tiukennus.
   
 • Ylipäätään Itä-Suomen aluehallintoviraston mielestä koulutusta ja kasvatusta koskevassa lainsäädäntöuudistuksissa tärkeintä on, että normimuutoksissa asioita peilataan kasvatus- ja opetusinstituutin perustehtävän edistämisvaatimuksen kautta. Perustehtävänä on edistää jokaisen lapsen, oppilaan tai opiskelijan tervettä kasvua ja hyvää oppimista. Edistääkö tekeillä oleva lain tai normin muutos puheena olevan koulutusasteen perustehtävän toteuttamista? Käsiteltävänä oleva ministeriön asetusluonnos täyttää tämän vaatimuksen.

Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto kokonaisuudessaan (pdf, 714 kt)

Lisätietoja
opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, p. 0295 016 917, etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty