Tiedotteet 2017

Kirjastojen kehittämisavustuksiin 926 000 euroa                                             

Länsi- ja Sisä-Suomi
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kehittämisavustuksia yhteensä 926 000 euroa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien yleisille kirjastoille. Kunnilla oli mahdollisuus hakea avustusta seuraaviin teemoihin sisältyville hankkeille: Kaikkien kirjasto, Oppijan kirjasto, Lukemista ja lukutaitoja edistävä kirjasto, Vaikuttava kirjasto ja Uusi kirjasto. Avustuksia myönnettiin 71 hankkeelle. Monet avustettavista hankkeista on suunniteltu toteutettavaksi yhteistyössä joko muiden kirjastojen tai kunnan muiden hallinnonalojen kanssa. Vuoden 2017 hankkeissa kirjastojen laajennetun aukiolon kehittäminen voimistuu edelleen.
 

Omatoimikirjastojen määrä kasvussa

Asiakkaat voivat käydä ns. omatoimikirjastossa myös normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimiaikana asiakkaat voivat lainata automaatilla ja palauttaa aineistoa palautusautomaatilla. Myös asiakastietokoneet ja lehtilukusalit ovat asiakkaiden käytettävissä. Omatoimikirjastoja on suunnitteilla mm. Evijärvellä, Ilmajoella, Soinissa, Ähtärissä, Kokkolassa (lehtisali), Karstulassa ja Kyyjärvellä.

Asiakaslähtöistä kehittämistä

Avustusta sai Seinäjoen kaupunginkirjasto Eepos-yhteistyön kehittämiseen ja Avoin Apila -verstaaseen. Keski-Pohjanmaalla parannetaan kirjastojen automaatiota ja lisätään mediakasvatustyötä. Pohjanmaalla rahoitusta saavat lukemisharrastuksen edistämishankkeet, informaatiolukutaidon kehittämishankkeet ja nuorten kirjastopalvelut. Vaasan kaupunginkirjaston informaatiolukutaitohankkeen tavoitteena on luoda suunnitelma, sisällöt ja käytännöt toisen asteen informaatiolukutaidon opetukselle. Keski-Suomessa parannetaan maakunnallisella hankkeella kirjastojen saavutettavuutta. Jyväskylässä pureudutaan yhdessä Turun kanssa suuren kirjaston kokoelmaprosessien virtaviivaistamiseen. Maakunnassa rahoitetaan myös kirjastojen tapahtumatuotannon kehittämistä ja aikuisille tarkoitettua lukuneuvontaa. Pirkanmaalla tuetaan kirjastojen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittämistä, kirjastojen seniorityötä ja tulevaisuuden kirjastopalvelujen asiakaslähtöistä kehittämistä. Tampere sai rahoitusta ns. makerspace-tilan kehittämiseen.

Avustusten jakautuminen maakunnittain

Etelä-Pohjanmaa, 285 500 euroa
Keski-Pohjanmaa, 59 500 euroa
Keski-Suomi, 176 000 euroa
Pirkanmaa, 188 000 euroa
Pohjanmaa, 217 000 euroa

Hakemukset on julkaistu valtakunnallisessa Yleisten kirjastojen hankerekisterissä http://hankkeet.kirjastot.fi/, jossa on käytettävissä nyt myös hankkeiden tarkastelua helpottava visualisointi: http://bit.ly/2nKLvUi

Hankerekisteriin tallennetaan tiedot kaikista yleisten kirjastojen hankkeista sekä aluehallintovirastojen myöntämistä avustuksista.

Lisätiedot
kirjastotoimen ylitarkastaja Anneli Ketonen, p. 0295 018 818
kirjastotoimen ylitarkastaja Marjariitta Viiri, p. 0295 018 823
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

 


Päivitetty

Oikopolut