Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Itä-Suomen alueellinen Liikkuva koulu -palkinto 2017 Polvijärven kunnalle

Itä-Suomi

Polvijärven kunnalle on myönnetty Itä-Suomen alueellinen Liikkuva koulu -palkinto 2017. Palkinto on 2 500 euron arvoinen ja se myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta liikunnallisen toimintakulttuurin edistämiseksi kouluympäristössä. Alueellisen Liikkuva koulu -palkinnon myöntävät yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Itä-Suomen aluehallintovirasto.

Palkitsemisen tarkoituksena on saada aikaan näkyvyyttä ja arvostusta koulupäivän aikana tehtävälle liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle, kannustaa käytännön toimijoita laadukkaan työn tekemiseen sekä tuoda esiin tehtyä ansiokasta työtä. Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja liikunnallisen, fyysisesti aktiivisen ja hyvinvoivan koulupäivän ja elämäntavan mahdollistamiseksi. Myönnetty palkinto tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen kouluympäristössä.


Kuvassa vasemmalta: liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, Polvijärven kunnan Liikkuva koulu -toiminnan aktiivitoimijat Anne Hassinen ja Mari Jokinen, ylijohtaja Sirkka Jakonen.

Polvijärven kunta on toteuttanut monipuolisia toimenpiteitä koulun toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi ja kaikki kunnan kolme koulua ovat aktiivisesti edistämässä liikkuvampaa koulupäivää. Oppilaat ovat mukana toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa ja myös yläkoulussa on löydetty tätä kautta uusia toimintamalleja. Sekä oppilaita että koulujen henkilöstöä on koulutettu, koulunpihojen liikkumisympäristöjä kehitetty ja tehty aktiivista yhteistyötä paikallisten toimijoiden, kuten liikuntaseurojen kanssa.

Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen liikkuu tunnin päivässä.

www.liikkuvakoulu.fi


Lisätietoja:
liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, p. 0295 016 515
etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen AVI

Kuva lisätty tiedotteeseen 13.12.2017 klo 15.


Päivitetty