Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Essoten ylläpitämälle Huoli-toimintamallille Viestinnän teko 2017 -tunnustus Etelä-Savossa

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vuoden 2017 Viestinnän teko -kunniakirjan Essoten ylläpitämälle Huoli-toimintamallille, jonka avulla on helppo pitää huolta lähimmäisestä välittämisen viestillä.

Älä jää huolesi kanssa yksin - ilmaise huolesi! Huoli-toimintamalli madaltaa välittämisen ja huolenpidon kynnystä. Toimintamalli on kehitetty Mikkelissä keväällä 2015 silloisen sosiaalitoimen, Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston ja Vanhustyön keskusliiton yhteistyönä. Huoli-ohjelma luotiin osana Mikkelin kaupungin Lupaus-hanketta. Nykyään toimintamallin ylläpidosta vastaa Essote (http://essote.huoli.fi/).

Toimintamalli vastaa aitoon tarpeeseen helpottaa huolestuneen henkilön yhteydenoton mahdollisuutta ja tehdä välittämisen ilmaisemisesta mahdollisimman helppoa. Palvelu on auki ajasta ja paikasta riippumatta. Se on helppo käyttää ja ilmoittaja voi luottaa siihen, että ammattilainen huolehtii jatkosta.

Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan vanhusten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä. Huoli-toimintamalli auttaa jokaista viestimään välittämisestä.

Viestinnän teko -kunniakirja myönnetään yksityiselle henkilölle, yhteisölle, yritykselle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka viestinnän toimenpitein on tukenut aluehallintoviraston keskeisten tavoitteiden eli oikeusturvan, hyvinvoinnin tai turvallisuuden toteutumista.

Ylijohtaja Sirkka Jakonen luovutti tunnustuksen 14.12.2017 toimittajien joulutilaisuudessa Mikkelissä. Kuvassa yllä vasemmalta johtaja Ulla Ahonen, palkitut palveluohjauksen esimies Sari Kärkkäinen sekä kehitysjohtaja Juha Ropponen ja oikealla ylijohtaja Sirkka Jakonen.

Lisätietoja
ylijohtaja Sirkka Jakonen, p. 0295 016 900, etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty