Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Avustuksia nuorisoalan alueellisen ja paikalliseen kehittämiseen ja kansainväliseen toimintaan

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 158 250 euroa nuorisoalan alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen sekä nuorisoalan kansainväliseen toimintaan.

Alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen suunnatuilla määrärahoilla tuetaan nuorisotyön hankkeita, jotka edistävät nuorisolain (1285/2016) tavoitteiden toimeenpanoa.

Nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa; tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista; tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisvastuu, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys; kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö.

Kansainväliseen toimintaan suunnatuilla avustuksilla edistetään nuorisoalan kansainvälistä toimintaa paikallistasolla ja avustetaan nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkoja.

Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi avustusta 12 hankkeelle:

 • Iisalmen kaupunki, nuorisopalvelut 26 250 euroa
 • Joensuun kaupungin konservatorio 1 200 euroa
 • Kuopion kaupungin nuorisopalvelut 26 250 euroa
 • Kuopion kaupungin nuorisopalvelut 8 220 euroa
 • Kuopion kaupungin taidelukio Lumit 5 000 euroa
 • Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä Oy 18 750 euroa
 • Pohjantien Nuorisomusiikki ry 10 000 euroa
 • Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys ry 5 255 euroa
 • Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö 17 925 euroa
 • Sisä-Savon Sävelet ry 3 650 euroa
 • Suomen Nuorisoseurat ry Pohjois-Karjalan aluetoimisto 26 250 euroa
 • Suomi-Venäjä-Seura Varkauden seudun osasto ry 9 500 euroa

Lisätietoja
nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen p. 0295 016 514, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty