Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2016

Vuoden 2017 äitienpäivän kunniamerkkiesitykset 4.11.2016 mennessä

Aluehallintovirastot pyytävät esityksiä virastojensa toimialueilta vuoden 2017 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Omien lasten tekemissä kunniamerkkiesityksissä tulee olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä.

Äitienpäivän kunniamerkki myönnetään lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisestä ansioituneelle. Perusteluna voi olla myös laajemman yhteisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä. Ammatissaan kasvattajana toimivalle kunniamerkkiä ei myönnetä. Kunniamerkin saajaksi voi esittää 40 vuotta täyttänyttä biologista äitiä, adoptioäitiä tai sijaisäitiä.

Pyrkimyksenä on, että äitienpäivän kunniamerkin saajat edustavat monipuolisesti tämän päivän äitejä, niin ansioidensa kuin ikänsäkin puolesta. Palkittavien tulee edustaa erilaisia ryhmiä ansiotyössä käyvistä äideistä ja yksinhuoltajista maaseudun emäntiin. Palkittavien äitien joukossa tulee olla myös eri vähemmistöryhmien edustajia, kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia.

Omien lasten tekemissä kunniamerkkiesityksissä tulee olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kyseessä olevan perheen. Muutkin omaiset, tuttavat ja naapurit voivat olla aloitteellisia, mutta esityksen tekijänä tulee kuitenkin olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

Aluehallintovirastot ottavat kunniamerkkiesityksessään huomioon sekä tasapuoliset alueelliset jakaumat että ruotsinkielisen väestön osuuden. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee aluehallintovirastojen esitysten perusteella kunniamerkkiesityksen ritarikunnille. Kunniamerkit luovutetaan äitienpäivänä valtakunnallisessa juhlassa, jonka järjestelyistä vastaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Lisätiedot ja ohjeet lomakkeisiin sekä vaadittavat Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomake ja liitelomake äitienpäiväkunniamerkkihakemukseen löytyvät osoitteessa: http://stm.fi/aitienpaivakunniamerkit (kohdasta hakulomakkeet). Lomakkeet voi tilata myös aluehallintovirastosta.

Äitienpäivän kunniamerkkiesitykset toimitetaan 4.11.2016 mennessä siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella kunniamerkin saajaehdokas asuu:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna
(Kanta-Häme, Päijät-Häme, Uusimaa, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala)
Lisätietoja: tarkastaja Päivi Åkerblom, p. 0295 016 210

Itä-Suomen aluehallintovirasto, PL 50, 50101 Mikkeli
(Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)
Lisätietoja: tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890

Lapin aluehallintovirasto, PL 8002, 96101 Rovaniemi
(Lappi)
Lisätietoja: johdon sihteeri Anneli Röytiö, p. 0295 017 360

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, PL 22, 20801 Turku
(Varsinais-Suomi, Satakunta)
Lisätietoja: suunnittelija Pirjo Ojanen, p. 0295 018 052

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 Vaasa
Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
Lisätietoja: ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström, p. 0295 018 593

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293, 90101 Oulu
(Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)
Lisätietoja: assistentti Etta Väisänen, p. 0295 017 549 ja
suunnittelija Erja Sipola, p. 0295 017 592

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty