Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Vertaislainanvälittäjien rekisteröidyttävä aluehallintoviraston rekisteriin

Vertaislainanvälittäjien tulee vuoden vaihteen jälkeen rekisteröityä uuteen luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin, joka korvaa 1.1.2017 alkaen luotonantajarekisterin.  Vertaislainavälitystä 1.1.2017 harjoittavien toimijoiden on tehtävä rekisteri-ilmoitus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään 30.6.2017. Uusien vertaislainanvälittäjien tulee tehdä rekisteri-ilmoitus ennen toiminnan aloittamista. Luotonantajarekisteriin merkityt luotonantajat siirtyvät automaattisesti uuteen rekisteriin.

Uusi laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä tulee voimaan 1.1.2017. Laki korvaa lain eräiden luotonantajien rekisteröinnistä. Uuden lain mukaan kuluttajaluotonantajien lisäksi myös vertaislainanvälittäjien tulee rekisteröityä uuteen luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin. Vertaislainanvälittäjä on elinkeinonharjoittaja, joka välittää kuluttajille muiden kuin toisten elinkeinonharjoittajien myöntämiä luottoja. Luotonantaja voi olla esimerkiksi yksityinen henkilö.

Luotonantajarekisteriin merkityt luotonantajat siirtyvät automaattisesti uuteen rekisteriin.  Jos luotonantaja myöntää asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja, harjoittaa vertaislainojen välitystä tai pitää hallussaan asiakasvaroja, tulee hänen ilmoittaa asiasta viimeistään 30.6.2017 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskien on kuluttajansuojalaissa jatkossa oma 7 a lukunsa. Asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tarjoavan on noudatettava uuden lain 9 § 2 momentin uusia säännöksiä luottotoiminnan tuntemuksesta 21.3.2017 alkaen.

Elinkeinonharjoittaja voi jatkossa ottaa vastaan kuluttajaluotonantoon tai vertaislainanvälitykseen liittyviä asiakasvaroja ainoastaan silloin, kun hänellä on siihen aluehallintoviraston myöntämä oikeus. Tätä varten tulee rekisteröidyn toimijan tehdä aluehallintovirastolle selvitys asiakasvarojen säilyttämisestä ja käsittelystä. Uudet rekisteri-ilmoituslomakkeet täyttöohjeineen tulevat Yrityssuomi.fi -palveluun vuodenvaihteessa.

Luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriä ylläpitää Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo myös rekisterilain noudattamista.

Lisätietoa aluehallintoviraston verkkosivuilla
Kuluttajansuojalaki (Finlex)
Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä (Finlex)
 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Viivi Jantunen, puh. 0295 016 309,
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 


Päivitetty