Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tampereen kaupungin esiopetuksessa olevien lasten
varhaiskasvatuksen järjestämistä on laiminlyöty

Länsi- ja Sisä-Suomi

Tampereen kaupunki on saanut huomautuksen esiopetuksessa olevien lasten varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä. Esiopetuksessa olevien lasten oikeus varhaiskasvatukseen ei aluehallintoviraston mukaan toteudu.

Tampereen kaupungissa esiopetusikäisten lasten vanhempia on lukuvuonna 2016 - 2017 vahvasti ohjattu valitsemaan koulun esiopetus ja täydentävä kerhotoiminta. Mikäli vanhemmat olisivat vaatineet lapselle varhaiskasvatusta päiväkodissa, lapsi olisi joutunut ennen esiopetusta ja sen jälkeen siirtymään päiväkodin ja koulun välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos vanhemmat valitsevat päiväkodin täydentävänä toimintana, lapsi joutuu vaihtamaan kesken päivää ryhmää ja samalla eroon esiopetusikäisistä kavereistaan. Tarkoitushakuisella palveluohjauksella ja niukalla tiedottamisella kaupunki on ohjannut vanhempia käytännössä ensisijaisesti valitsemaan kerhon esiopetuksen täydentävänä toimintana. Näin Tampereen kaupunki on välttänyt varhaiskasvatuksen järjestämisvelvollisuutta esiopetuksen täydentävänä toimintana.

Varhaiskasvatuslain mukaan esiopetusikäisellä lapsella on oikeus saada osa-aikaista varhaiskasvatusta päiväkodissa tai perhepäiväkodissa. Perusopetuslain perusteella kunnan on siten esiopetuspaikoista päättäessään huomioitava, että lapsella on mahdollisuus saada varhaiskasvatusta osa-aikaisesti joko päiväkodissa tai perhepäiväkodissa.

Tampereen kaupunki on järjestänyt esiopetusta täydentävänä toimintana kerhotoimintaa esiopetuksen kanssa samassa toimipisteessä. Koulujen tiloissa pidettävän kerhotoiminnan ja päiväkodin tai perhepäivähoidon varhaiskasvatuksen järjestämisessä on huomattavia eroja muun muassa ruokailun järjestämisessä, henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa ja ryhmäkokoon liittyen. Kerhotoiminnassa aamupalaa ei esimerkiksi tarjoilla lapsille lainkaan. Muuhun varhaiskasvatukseen kuuluvassa kerhotoiminnassa henkilöstön ja lasten välistä henkilöstömitoitusta ei ole säädelty. Myöskään ryhmäkokoon ei ole asetettu rajoituksia.

Lainsäätäjän tarkoituksena on ollut turvata lapselle oikeus varhaiskasvatukseen päiväkodissa tai perhepäiväkodissa oppivelvollisuuden alkamiseen asti. Tampereen kaupunki on toiminut tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastaisesti ohjatessaan esiopetukseen osallistuvat lapset kouluissa järjestettävään esiopetusta täydentävään kerhotoimintaan, vaikka heillä olisi oikeus saada varhaiskasvatusta osa-aikaisesti päiväkodissa tai perhepäiväkodissa.


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Marja-Liisa Keski-Rauska, puh. 0295 018 815
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

 


Päivitetty