Tiedotteet 2016

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ja rekrytointivaikeudet haittaavat lastensuojelulain noudattamista    

Etelä-Suomi

Kuntien lastensuojelun henkilöstövaikeudet nousivat päällimmäisinä esiin lastensuojelulain määräaikavalvonnassa. Lastensuojelulain mukaan palvelutarpeen arviointi on aloitettava seitsemän arkipäivän kuluessa ja lastensuojelutarpeen selvityksen on valmistuttava kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnista yhdeksällä on ollut vaikeuksia määräaikojen noudattamisessa. Selvitys koski ajanjaksoa 1.10.2015 - 31.3.2016.

Määräaikojen ylitykset johtuvat enimmäkseen siitä, ettei kunnissa ole riittävästi sosiaalihuollon ammattihenkilöitä esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi. Uudistunut sosiaalihuoltolaki on tuonut muutoksia ja uudelleenorganisoinnin tarvetta lapsiperhepalveluiden asiakasprosesseihin, mikä on myös osaltaan vaikeuttanut määräaikojen noudattamista.


Aluehallintoviraston toimenpiteet kohdistuivat kunnittain seuraavasti:

Huomautuksen saaneet kunnat: Kirkkonummi ja Hämeenlinna  
Huomion kiinnitys annettiin seuraaville kunnille: Lohja, Loppi, Forssan hyvinvointikunta-
yhtymä (Tammela), Tuusula ja Virolahti
Ohjauskirje lähetettiin Helsingille ja Vantaalle


Lisätietoja:
sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Marja-Leena Stenroos, p. 0295 016 206
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 


Päivitetty

Oikopolut