Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kohdennettu valvontakampanja käynnistyy Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto panostaa ennakolliseen ohjaukseen ja valvontaan ja tekee tehostetusti ohjaus- ja arviointikäyntejä ympärivuorokautisiin sosiaalihuollon toimipaikkoihin. Käyntien kohteina ovat ikäihmisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluyksiköiden lisäksi lastensuojelulaitokset. Asumisyksiköissä käydään läpi erityisesti lääkehuollon järjestäminen ja lastensuojelulaitoksissa käytettävät rajoitustoimenpiteet.

Lääkehoidon järjestäminen. Aluehallintovirasto tekee tammikuussa kyselyn kaikkiin ikäihmisten asumisyksiköihin lääkehoidon järjestämisen kokonaistilanteen kartoittamiseksi. Kyselyn tulokset otetaan huomioon käyntien kohteiden valinnassa. Lääkehoidon järjestäminen on huomion kohteena myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksiköissä.

Rajoitustoimenpiteet lastensuojelulaitoksissa. Aluehallintovirastoilla on lastensuojelulakiin perustuva velvollisuus valvoa rajoitustoimenpiteiden käyttöä. Valvontakampanjan aikana ohjataan tarpeen mukaan rajoitustoimenpiteiden lainmukaisessa käytössä. Käyntejä tehdään laitoksiin, joissa ei ole käyty useampaan vuoteen tai jos käyntiin on aluehallintovirastojen saamien tietojen mukaan muutoin aihetta.

Ohjaus- ja arviointikäynnit. Ohjaus- ja arviointikäynnit toteutetaan ennalta sovitusti, vuorovaikutteisesti ja niissä on mahdollisuus nostaa esiin askarruttavia kysymyksiä. Aluehallintovirastosta otetaan palvelujen tuottajaan yhteyttä käynnistä sopimiseksi. Käynnit kohdistetaan sekä kuntien että yksityisten toimijoiden yksiköihin ja niitä tehdään aina vuoden 2017 loppuun saakka.


Lisätietoja:
sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Marja-Leena Stenroos, p. 0295 016 206
terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri, p. 0295 016 067
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 


Päivitetty