Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Marraskuun vesi- ja ympäristölupapäätökset

Tiedotteen lopussa olevasta luettelosta löytyvät Etelä-Suomen aluehallintoviraston marraskuussa 2016 tekemät ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset lupapäätökset. Etelä-Suomen aluehallintovirastossa hoidetaan myös Lounais-Suomen alueen ympäristö- ja vesitalouslupiin liittyvät asiat.

Kaikki päätökset ja vireillä olevat asiat löytyvät kokonaisuudessaan aluehallintovirastojen
Lupa- ja Tietopalvelusta. Hallintopakkopäätöksiä ei viedä verkkosivuille.

Aluehallintovirastot ratkaisevat ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita. Säädöksissä on määräykset siitä, mitkä toiminnat tarvitsevat luvan sekä milloin asian käsittelee AVI ja milloin taas kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Ympäristöluvan tarvitsevat mm. useat teollisuuslaitokset ja jätehuoltotoiminnot, turvetuotanto, kaivostoiminta, eläinsuojat sekä kalankasvatus.

Vesitaloushankkeiden lupa-asioita säännellään vesilailla. Vesiluvan vaativia toimenpiteitä ovat mm. vedenotto vesihuoltolaitokselle, vesialueen ruoppaaminen ja täyttö, sillan rakentaminen yleisen vesikulkuväylän yli sekä vesijohdon, viemärin tai kaapelin rakentaminen yleisen vesikulkuväylän ali.

Liite:
Etelä-Suomen aluehallintoviraston marraskuussa 2016 tekemät vesi- ja ympäristölupapäätökset, (pdf, 34 kt)


Lisätietoja:
ymparistoluvat.etela(at)avi.fi

 


Päivitetty