Tiedotteet 2016

Lyhennelmiä perintätoimen valvontapäätöksistä verkkosivuilla

Aluehallintovirasto on koonnut verkkosivuilleen lyhennelmiä perintätoimea koskevista valvontapäätöksistä. Tavoitteena on jakaa tietoa perintäluvan haltijoille sekä kuluttaja- ja yritysvelallisille valvontakäytännössä esiin nousseista keskeisistä kysymyksistä ja linjauksista. Lyhennelmiä koskevia kokonaisia päätöksiä voi tilata Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamosta. Verkkosivuilla julkaistaan vastaisuudessa säännöllisesti uusia päätöslyhennelmiä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää toimiluvat perintätoiminnan harjoittamiseen valtakunnallisesti sekä valvoo, että toimiluvan saaneet perintätoimen harjoittajat noudattavat lakia ja hyvää perintätapaa. Mikäli aluehallintovirasto katsoo perintätoimiston toimineen vastoin hyvää perintätapaa tai muutoin lain vastaisesti, se voi antaa perintätoimistolle varoituksen tai vakavissa tapauksissa peruuttaa sen toimiluvan.

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle voi tehdä ilmoituksen, mikäli epäilee perintätoimen luvanhaltijan rikkoneen lakia tai hyvää perintätapaa. Ilmoituksen aluehallintovirastolle voi tehdä myös, mikäli epäilee, että perintätoimintaa harjoitetaan ilman tarvittavaa toimilupaa. Toimilupaa ei tarvita esimerkiksi saman konsernin tai saman luonnollisen henkilön määräysvallassa olevan yrityksen saatavien perintään.

Päätöslyhennelmät löytyvät osoitteesta www.avi.fi/web/avi/paatoslyhennelmia2

Luettelo voimassa olevista perintäluvista löytyy osoitteesta (pdf, 39 kt)

Tietoa perintätoimen valvonnasta


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén, puh 0295 016 029
etunimi.sukunimi@avi.fi
 

 


Päivitetty

Oikopolut