Tiedotteet 2016

Koirien maahantuloedellytyksissä puutteita, ASF-riski hyvin tiedossa – tehovalvonta Helsingin Länsisatamassa

Etelä-Suomi

Helsingin Länsisatamassa suoritettiin metsästysmatkailijoiden tehovalvontaa viikoilla 44 ja 45. Tarkoituksena oli tarkastaa Suomeen matkaavien lemmikkien maahantuloedellytyksiä sekä ehkäistä afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämistä Baltiasta Suomeen.
 

Puutteita koirien rokotuksissa

Kahden päivän aikana Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkärit tarkastivat 54 koiraa ja yhden kissan. 14 koiran kohdalla oli maahantuloedellytysten kohdalla puutteita. Neljälle koiralle annettiin eristysmääräys: passi ja ekinokokkilääkitys puuttui 3 koiralta, yhdeltä pennulta puuttui rabiesvakuutus. 10 koiran kohdalla annettiin määräys käydä ottamassa ekinokokkilääkitys. Niin metsästäjien, koiranäyttelyssä kävijöiden sekä tavallisten Helsinki-Tallinna matkustajien koirien kohdalla oli edellä mainittuja puutteita. Tarkastusten aikana monet eläintenomistajat toivat esille positiivisen suhtautumisensa tarkastuksiin. He pitivät eläinten rajatarkastusten tekemistä hyvänä ja tarpeellisena asiana. 

Maahantuotavalla koiralla tulee olla tunnistesiru, passi, voimassa oleva raivotautirokotus ja ekinokokkilääkitys. Mikäli koiralla havaitaan puutteita rokotuksissa tai lääkityksessä, tehdään tautiriskiarvio ja sen perusteella koira joko lähetetään takaisin lähtömaahan, eristetään tai lopetetaan. Virallinen raivotautiepäily johtaa lähes aina eläimen lopettamiseen. Suomessa ei vielä tällä hetkellä esiinny rabiesta eikä ekinokokkia ja huolena on, että kyseiset taudit rantautuvat Suomeen vilkkaan eläinliikenteen seurauksena.

 

Metsästäjät hyvin tietoisia ASF-riskistä

Eviran ylitarkastajat tarkastivat tehovalvonnassa Baltian maihin suuntautuneilta metsästysmatkoilta palaavia metsästysseurueita. ASF-riski oli hyvin tiedossa tarkastuksen kohteena olleilla.  Valvontakampanjan aikana jaettiin tietoa herkästi tarttuvasta afrikkalaisesta sikarutosta sekä ohjeistusta autojen ja varusteiden puhdistuksesta ja desinfioinnista. Useat metsästäjät kertoivatkin, että he eivät riskin vuoksi metsästä lainkaan villisikaa Baltiassa.

Tarkastuskampanjassa takavarikoitiin yksi erä sianlihaa, joka hävitettiin Ekokemillä.

Afrikkalainen sikarutto on vakava sianlihan tuotantoa ja villisikoja uhkaava eläintauti, joka on levinnyt Suomen lähialueilla Baltiassa. Afrikkalaista sikaruttoa on todettu laajalti myös Venäjällä ja Puolassa. Viro sekä suurin osa Latviasta ja Liettuasta ovat rajoitusaluetta, josta on kiellettyä tuoda villisianlihaa tai muita villisikatuotteita Suomeen. Evira suosittaa, ettei villisianlihaa tuotaisi Baltian maista tai Puolasta myöskään rajoitusalueiden ulkopuolelta, sillä taudin leviämisen ja toteamisen välillä voi kulua aikaa. Suomeen levitessään afrikkalainen sikarutto aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle. Tautiin ei ole hoitoa eikä rokotetta. ASF ei tartu ihmiseen.
 

Valvontakampanjat tarpeellisia

Tehovalvonnan aikana saapui Länsisatamaan yhdeksän laivaa, joissa oli noin kaksi tuhatta autoa. Tulli pysäytti ja puhutti tehotarkastuksen aikana 235 autoa eli 12 % maahan saapuneista autoista. Tehovalvonnan tulosten mukaan valvonnalle on tarvetta ja sillä on myös vaikutusta. Tehotarkastukset tehtiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäreiden, Eviran ja tullin yhteistyönä.
Aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit ovat valvoneet tehostetusti eläinten maahantuontia vuosina 2015-2016 niin lentokentillä, satamissa kuin maaraja-asemilla. Valvonnan tarkoituksena on estää eläinten laiton ja varomaton maahantuonti sekä lisätä lemmikkien kanssa liikkuvien tietoisuutta tuontivaatimuksista ja eläintautiriskeistä.


Lisätietoja:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
läänineläinlääkäri Sari Haikka, p. 0295 016 104, koirien maahantuonti
läänineläinlääkäri Jessica Löfgren-Eriksson, p. 0295 016 164, ASF-valvonta, ruotsinkieliset yhteydenotot
etunimi.sukunimi@avi.fi

Evira
ylitarkastaja, Miia Kauremaa, p. 0400 318 510, ASF-valvonta
etunimi.sukunimi@evira.fi


Päivitetty

Oikopolut