Tiedotteet 2016

Kehittämisavustusta kunnille maahanmuuttajien
kotouttamiseen liikunnan avulla

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi kehittämisavustuksen maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla vuodelle 2017.

Avustuksilla tuetaan toimintaa, jonka tavoitteena on maahanmuuttajien osallistuminen yhdenvertaisesti koko väestölle tarkoitettuun liikuntaan. Tarkoituksena on, että kuntien liikuntapalvelut tavoittavat eri-ikäiset maahanmuuttajaryhmät riippumatta kieli- ja kulttuurieroista. Painopisteenä kehittämisavustuksia jaettaessa ovat erityiskohderyhminä naiset ja tytöt sekä muutoin vaikeasti tavoitettavat ryhmät.

Hankkeilla tulee luoda toimintamalleja monikulttuuriseen liikuntatoimintaan. Niiden on kytkeydyttävä osaksi paikallista liikuntatoimintaa ja maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta ja sosiaalisten suhteiden kehittymistä.

Avustusta myönnetään kunnille, rekisteröityneille yhteisöille, säätiöille sekä yrityksille, jotka järjestävät vastaanottokeskustoimintaa.

Kunnat hakevat valtioavustusta aluehallintovirastolta. Hakuaika päättyy 16.12.2016.


Lisätietoja:
Etelä-Suomen AVI: Ylitarkastaja Kristian Åbacka, puh. 0295 016 537,
Lounais-Suomen AVI: Liikuntatoimen ylitarkastaja Keijo Kuusela, puh. 0295 018 304, 
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm, puh. 0295 018 822,
Itä-Suomen AVI: Liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, puh. 0295 016 515, 
Pohjois-Suomen AVI: Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663, 
Lapin AVI: Liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, puh. 0295 017 396 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen, puh. 0295 330 102 (koko maa)
etunimi.sukunimi@minedu.fi


Tietoa kehittämisavustuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla
 

 


Päivitetty

Oikopolut