Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintoviraston selvitys: Oppilaitokset tinkivät kuraattoripalveluista

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aloitti kesäkuussa 2015 selvityksen oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa määriteltyjen kuraattori- ja psykologipalveluiden toteutumisesta Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Aluehallintovirasto halusi selvittää, miten alueen kunnat ovat järjestäneet psykologi- ja kuraattoripalvelut. Lisäksi haluttiin selvittää, toteutuvatko laissa säädetyt määräajat psykologi- ja kuraattoripalveluihin pääsemiseksi. Aluehallintoviraston kyselyssä selvitettiin myös psykologien ja kuraattorien kelpoisuutta.

Selvityksessä saatujen vastausten perusteella lain edellyttämät kuraattori- ja psykologipalvelut sekä palveluiden määräajat toteutuivat 58 prosentissa alueen kunnista. 42 prosentissa alueen kunnista oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön noudattamisessa oli puutteita ja näissä kunnissa aloitettiin valvonta.

Koko Länsi- ja Sisä-Suomen alueella vastaavan kuraattorin puuttuminen oli suurin yksittäinen ongelma. Puutteita oli vastaavan kuraattorin palveluiden tarjoamisen lisäksi kuraattori- ja psykologipalveluihin pääsyssä. Ongelmat palveluihin pääsyn määräajoissa viittaavat lisäksi riittämättömiin henkilöstömääriin.

Selvitystyö korjasi tilannetta –  mitä se olisi sitä ilman?

Suurin osa epäkohdista korjaantui aluehallintoviraston selvitystyön aikana. 36 kunnasta, joissa epäkohtien selvittely eteni aluehallintoviraston valvontaan, 27 on saattanut aluehallintoviraston selvityspyyntöjen jälkeen asiat lain vaatimalle tasolle.

"Tämä kertoo jotain myös ulkopuolisen valvonnan merkityksestä. Mikä olisi kuraattori- ja psykologipalveluiden tila ilman aluehallintoviraston selvitystyötä?", pohtii selvitystyötä tehnyt esittelijä Niina Lehtinen.

Tulevaisuutta ajatellen kunnilta vaaditaan jatkuvaa panostamista opiskeluhuollon henkilöstön riittävän osaamisen varmistamiseen ja tätä kautta pätevän opiskeluhuollon henkilöstön säilyttämiseen ja ylläpitämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi pätevien kuraattorien ja psykologien rekrytointia ja jo olemassa olevan henkilöstön lisäkoulutuksen tukemista. Myös opiskeluhuollon henkilöstön riittävään määrään tulee kiinnittää huomiota. Tämä on suoraan yhteydessä palveluihin pääsyn kanssa.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014. Uuden lain tavoitteina on saada valtakunnallisesti tasa-arvoinen opiskeluhuolto, edistää opiskelijan hyvinvointia ja turvata varhainen tuki sitä tarvitseville.

Maakuntakohtaisia tietoja raportista:
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten kuraattori- ja psykologipalveluiden toteutuminen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Lisätietoja
esittelijä Niina Lehtinen, p. 0295 018 573, etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 


Päivitetty