Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

204 000 euroa nuorisotyön kehittämishankkeisiin ja kansainvälisen toiminnan koordinointiin

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 204 000 euroa avustusta kahdeksalle hakijalle nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin sekä kansainvälisen toiminnan koordinointiin.

Avustusta haettiin 29 hankkeelle yhteensä 1 072 000 euroa. Hankkeiden kustannusarvioiden kokonaissumma oli noin 1,5 miljoonaa euroa.

Avustusta myönnettiin paikallisen ja alueellisen nuorisotyön hankkeille, joissa muun muassa kehitetään 18-29-vuotiaille nuorille tarkoitettua pienryhmätoimintaa, parannetaan sivukylillä asuvien nuorten mahdollisuuksia osallistua nuorisotoimintaan sekä aktivoidaan nuoria osallistumaan maakuntauudistuksen alueelliseen suunnitteluun. Avustusta myönnettiin myös kansainvälisen nuorisotyön koordinointiin ja verkostojen luomiseen.

Avustus on tarkoitettu nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin, sekä hankkeisiin, joiden avulla alueelliset ja paikalliset nuorisoalan toimijat edistävät nuorisotoimialan ja nuorisotyön kansainvälistymistä. Mikäli eduskunta myöntää jatkossa tarkoitukseen määrärahat, voi avustusta hakea vuodesta 2017 lukien jatkuvassa haussa, jolloin avustukset käsitellään 2-3 kertaa vuodessa.

Avustusta myönnettiin seuraaville hankkeille.

 

Ampun 4H-yhdistys

Nuorten tapahtumaklubi-hanke

18 000

Ankkapurhan kulttuurisäätiö Nuorisokeskus Anjala

Virkeää verkostoitumista kansainvälisessä Kymenlaaksossa

35 000

Hämeenlinnan kaupunki

Lähiyhteisöllisyyttä rakentamassa ja rikastamassa Lammin ja Rengon alueilla

20 000

Kotkan kaupunki

Etelä-Kymenlaakson nuorisotyön vahvistaminen

47 000

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund r.f. KNUF

Projektet LUKAS, för att bryta arbetslösheten bland svenskspråkiga ungdomar och unga med utländsk bakgrund i åldern 18-29 år

4 000

Lohjan kaupunki

Pienryhmätoiminta sosiaalisen vahvistamisen ja elämänhallinnan lisäämisen keinona nuorisopalveluiden asiakkaiden kanssa

10 000

Mäntsälän kunta

Sivukylien nuorisotoiminnan kehittäminen

39 000

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhanrakentajat- verkosto

31 000

 

 YHTEENSÄ

204 000

 

Tietoa AVIn internetsivuilla
 

Lisätietoja:
suunnittelija Kaija Blom, p. 0295 016 265
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 


Päivitetty