Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n lakot vaikeuttavat postinkulkua koko maassa

PAU on ilmoittanut työtaistelutoimista 19.11. - 4.12.2015. Lakot eivät vaikuta asioiden vireille saattamiseen faksilla, sähköisesti tai henkilökohtaisesti asioimalla. Sen sijaan asiakkaita pyydetään ottamaan huomioon häiriöt postin jakelussa. Kun lähetetään lakkoalueelta tai vastaanottaja on lakkoalueella, lähetysten kulussa voi olla viivettä useita päiviä. Työtaistelun vaikutuksista postinkulkuun kerrotaan posti.fi-sivuilla arkipäivisin noin klo 10 ja 17.

Mikäli asiakasta koskee aluehallintoviraston (AVI) jo asettama, työtaistelutoimenpiteiden aikajaksolla umpeutuva määräaika, asiakasta suositellaan ottamaan yhteyttä aluehallintovirastossa asiaa käsittelevään virkamieheen.

Asia pannaan vireille toimittamalla hakemus, ilmoitus, kantelu tai muu asiakirja sille aluehallintovirastolle, jonka tehtäviin asian käsittely kuuluu. Jos asiakirja on toimitettava aluehallintovirastoon tietyssä määräajassa (esimerkiksi muutoksenhakukirjelmä ja eräät hakemukset), tulee asiakirjan olla perillä toimivaltaisessa aluehallintovirastossa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asiakirjan voi lähettää postitse, sähköpostitse, faksilla tai tuomalla asiakirja aluehallintovirastoon henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä. Sähköpostitse toimitettava asiakirja tulee lähettää asianomaisen AVIn viralliseen asiointiosoitteeseen (ks. Palvelut - Asiointi).

Lisätietoja

• Etelä-Suomen aluehallintovirasto: erikoissuunnittelija Anne Jokinen, puh. 0295 016 547
• Lounais-Suomen aluehallintovirasto: suunnittelija Kirsi Vaajasaari, puh. 0295 018 058
• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: arkistonhoitaja Esa Huolman, puh. 0295 018 484
• Itä-Suomen aluehallintovirasto: suunnittelija Marko Kumpulainen, puh. 0295 016 410
• Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot: erikoissuunnittelija Lauri Päivärinta, puh. 0295 017 340

etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty