Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Määräaikavalvonta turvaa toimeentulotuen käsittelyaikojen lainmukaisuutta

Etelä-Suomi

Toimeentulotukilain mukaisten määräaikojen valvonta huhtikuun 2015 ajalta on saatettu loppuun Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Määräaikavalvonnalla turvataan kansalaisten perusoikeutta välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Valvonta perustui kuntien ilmoittamiin toimeentulotuen käsittelyn määräaikatietoihin ajalta 1.4.–30.4.2015. Valvontatoimenpiteiden kohteina oli Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella 22 kuntaa. Valvottavien kuntien määrä väheni verrattuna edelliseen seurantajaksoon lokakuuhun 2014, mutta määräaikojen noudattaminen on edelleen kunnille haaste. Pääasiallisia syitä määräaikojen ylityksiin ovat asiakasmäärän kasvu, tietojärjestelmäongelmat ja puutteellinen tai virheellinen tilastointi.

Valvonta on osa valtakunnallista suunnitelmaperusteista valvontaa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyytää kunnilta kaksi kertaa vuodessa tiedot toimeentulotukilain mukaisten määräaikojen toteutumisesta ja luovuttaa tiedot edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) sen valtakunnallista ohjaus- ja valvontatehtävää varten. Määräaikojen jatkovalmistelu tehdään aluehallintovirastossa.

Toimeentulotukihakemukset on toimeentulotukilain mukaan käsiteltävä seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta ja kiireellisissä tilanteissa samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Aluehallintoviraston antamissa seuraamuksissa käsittelyaikojen ylittymisistä on noudatettu valtakunnallisesti määriteltyjä kriteerejä. Huomioon on otettu määräaikojen ylitysten lukumäärä, niiden osuus kaikista käsitellyistä hakemuksista, ylitysten pituus sekä onko kunnalle annettu asiasta jo aikaisemmin valvontapäätös.

Huomautus toimeentulotukihakemusten käsittelyn viivästymisestä annettiin viidelle kunnalle ja sen saivat Janakkala, Kerava, Lohja, Riihimäki ja Tuusula.  

Aluehallintovirasto kiinnitti huomiota seuraavien kuntien toimeentulotukihakemusten viivytyksettömään käsittelyyn: Espoo, Hämeenlinna, Järvenpää, Kirkkonummi, Lahti, Lappeenranta, Raasepori ja Sipoo.

Aluehallintoviraston ohjauskirjeen saivat Heinola, Helsinki, Inkoo, Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Loviisa ja Siuntio. 

Edellisen, lokakuussa 2014 toteutetun seurantajakson perusteella määräaikavalvontaa jatkettiin vielä Hyvinkään ja Kotkan osalta. Nämä kunnat ovat saaneet tilanteensa korjaantumaan ja valvonta on nyt voitu päättää.

Lisätietoja:
Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Ilpo Karonen, p. 0295 016 135
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Sari Luukko, p. 0295 016 163
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 


Päivitetty

Oikopolut