Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Lastensuojelulain mukaisia määräaikoja valvotaan Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa on ollut 10 satakuntalaisen ja 12 varsinaissuomalaisen kunnan tiedot käsiteltävänä valvonta-asiana mahdollisia toimenpiteitä varten. THL:n valtakunnallinen tiedonkeruu kunnilta ja kuntayhtymiltä tehdään kaksi kertaa kalenterivuodessa. Tämä tiedonkeruu on ajalta 1.10.2014 - 31.3.2015 ja kuntien antamista tiedoista osa on siirretty edelleen sosiaalihuoltolaissa säädetyn toimivaltajaon mukaisesti aluehallintovirastolle mahdollisia toimenpiteitä varten.

Kunnan sosiaaliviranomaisen tuli lastensuojelulain mukaan arvioida ja ratkaista lastensuojeluilmoitukset 7 arkipäivän kuluessa sekä päättää ryhdytäänkö ilmoituksen johdosta lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen. Lastensuojelutarpeen selvityksen oli valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta.

Aluehallintovirasto otti kuntien tiedot käsiteltäväksi valvonta-asiana. Syksyllä 2015 Lounais-Suomen AVI arvioi tilanteen kuntakohtaista kokonaisharkintaa käyttäen sekä päätti kokonaistilanne ja selvitykset huomioiden kunnalle annettavasta seuraamuksesta. Moni valvonnassa oleva kunta perusteli määräaikojen ylittymistä asiakastietojärjestelmän ja kirjaamisen puutteilla sekä työntekijäresurssien vähyydestä johtuneilla katkoksilla.

Aluehallintovirasto on päätöksissään kiinnittänyt Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Pomarkku, Siikainen), Eurajoen, Harjavallan, Pyhärannan, Raision, Rauman, Ruskon, Salon ja Vehmaan kuntien huomiota siihen, että lastensuojelulain mukaisia määräaikoja on noudatettava lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä sekä lastensuojelutarpeen selvitysten valmistumisessa. Aluehallintovirasto antoi huomautuksen Kemiönsaaren, Liedon, Perusturvakuntayhtymä Akselin (Masku, Mynämäki, Nousiainen), Paraisten, Porin ja Ulvilan kunnille vastaisen varalle, että lastensuojelulain mukaisia määräaikoja on noudatettava. Uusina kuntina valvottavien joukkoon on tullut Raisio, Rusko, Pyhäranta, Vehmaa ja Perusturvakuntayhtymä Akselin kunnista Mynämäki.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän alueen kunnat ja Salon kaupunki ovat jonkin verran parantaneet edelliseen kyselyyn verrattuna lastensuojelun määräaikojen noudattamista. Naantali ja Uusikaupunki puolestaan ovat kehittäneet ja tarkentaneet toimintaansa niin, että määräaikojen ylityksiä ei enää ole tapahtunut. Aikaisemmin valvonnassa olleet Merikarvia, Nakkila, Paimio, Pöytyä ja Taivassalo noudattavat viimeisen kyselytiedon mukaan lastensuojelulaissa säädettyjä määräaikoja.

Turussa toisen tiedonkeruujakson aikana 3235 lastensuojeluilmoituksesta ratkaistiin 2839 eli 87,7 % lastensuojelulain mukaisessa määräajassa. Lastensuojelutarpeen 887 selvityksestä valmistui määräajassa 484 eli 54,5 %. Aluehallintovirasto antoi 11.11.2015 Turun kaupungille määräyksen noudattaa uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) 36 §:n ja lastensuojelulain 1.4.2015 alkaen voimassa olleen 26 §:n mukaisia määräaikoja lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä (enintään 7 arkipäivää) ja lastensuojelutarpeen arvioimisessa (enintään 3 kk). Toiminta tulee saattaa määräaikojen mukaiseksi mahdollisimman pian, viimeistään 31.3.2016 mennessä. Päätöksessä aluehallintovirasto antoi lisäksi Turun kaupungille huomautuksen lastensuojelun asiakastietojärjestelmässä esiintyvien puutteiden johdosta. Asiakastietojärjestelmää tulee korjata niin, että määräaikojen seurannan ja valvonnan kannalta välttämättömät tiedot ovat saatavissa. Mikäli määräaikojen ylityksiä seuraavan tiedonkeruun mukaan edelleen ilmenee, ryhtyy aluehallintovirasto tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin ja harkitsee uhkasakon määräämistä määräyksen noudattamiseksi. THL:n kolmas kysely toteutettiin lokakuussa 2015 ja aluehallintovirasto saa uusimmat tiedot käyttöönsä vuodenvaihteeseen mennessä. Aluehallintovirasto seuraa edelleen alueensa kuntien lastensuojelulain mukaisten määräaikojen toteutumista.

Lisätietoja
sosiaalihuollon ylitarkastaja Marita Turppa
p. 0295 018 000 (vaihde)
Lounais-Suomen AVI


Päivitetty

Oikopolut