Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Lapsen edun parhaaksi - kuntien yhteistyöllä yli kuntarajojen kustannustehokas, kattava ja elinkelpoinen kouluverkko

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 2.12.2015 antanut lausunnon lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta 2016 sekä arvion koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta.

Perusopetuksen saavutettavuus on heikentynyt Suomessa 25 vuoden ajan. Oppilasmäärän vähenemiseen nähden moninkertainen koululakkautusten määrä on loukannut etenkin maaseutualueiden lasten yhdenvertaisia sivistyksellisiä perusoikeuksia ja heikentänyt lasten hyvinvointia. On selvää, että kouluja joudutaan lakkauttamaan, kun oppilasmäärä laskee alle elinkelpoisuuden. Mutta laajoja alueita palvelevien elinkelpoisten koulujen lakkauttaminen ei palvele lapsen etua ja oikeutta eikä myöskään kunnan kokonaistaloutta silloin, kun mukaan lasketaan myös sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset.

Itä-Suomen aluehallintovirasto toteaa lausunnossaan, että kuntien tulisi tehdä yli kuntarajojen menevää yhteistyötä järjestäessään alueidensa lapsille kustannustehokasta, kattavaa ja elinkelpoista kouluverkkoa, jossa jokaisen oppilaan koulumatka-aika pysyisi kohtuullisena.

Nyt on käynyt yleisesti niin, että jokainen kunta on lakkauttanut esimerkiksi kolmen kunnan raja-alueella sijainneen koulunsa. Mahdollistavalla kuntayhteistyöllä olisi pystytty säilyttämään näistä hyvin yksi koulu palvelemaan ko. alueen kaikkia lapsia. Kuntayhteistyöllä saataisiin tehoa ja säästöjä koulukuljetuskustannuksiin, oppilashuoltomenoihin ja henkilöstöhallintoon sekä mikä parasta, se olisi lapsen edun mukaista.

Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto 2.12.2015 lapsiasiavaltuutetulle kokonaisuudessaan (pdf, 30 kt)

Lisätietoja
opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, p. 0295 016 917, etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto

 


Päivitetty