Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Kaupankäynnissä vaaditaan tarkkuutta -
Erikoisliikkeiden vaa'oissa paljon puutteita

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut erikoisliikkeiden vaakojen määräystenmukaisuutta. Mittauslaitteista yli puolet osoittautui puutteellisiksi. Yleisin puute oli vaa'an määräaikaisvarmennuksen tekemättä jättäminen.

Valvontakampanjassa mukana olleita erikoisliikeitä olivat muun muassa eläintarvikeliikkeet, tee- ja kahvikaupat, etniset ruokakaupat sekä karkkikaupat. Kampanja toteutettiin touko-syyskuussa Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan alueilla.

Vaakoja tarkastettiin 151 liikkeessä yhteensä 165. Puutteita oli 45 %:ssa liikkeistä ja
51 %:ssa kaikista tarkastetuista vaaoista. Yleisin puute oli kolmen vuoden varmennusajan ylittyminen. Huomattava osa kauppojen vaaoista oli lisäksi tarkoitukseen sopimattomia, kuten kotitalousvaakoja.

Mittausten, mittaustulosten ja mittausmenetelmien luotettavuutta valvotaan silloin, kun tuotteen hinta määräytyy mittaustuloksen perusteella. Kauppias on vastuussa siitä, että liikkeessä on käytössä tarkoitukseen soveltuva, määräysten mukainen vaaka.

Mittaaminen oikeilla välineillä turvaa sekä kaupan että kuluttajan edut. Varmennetulla ja kaupankäyntiin soveltuvalla vaa'alla molemmat kaupankäynnin osapuolet voivat luottaa siihen, että tuotetta siirtyy kaupanteossa oikea määrä. Jotta luottamus vaa'an antamaan tulokseen säilyy, tulee normaali kauppavaaka varmentaa riippumattoman tarkastuslaitoksen toimesta kolmen vuoden välein. Vaa'an tulee olla myös kaupankäyntiin sopiva. Sopivuudesta kertoo vaa'assa vaatimuksenmukaisuutta osoittavat merkinnät.

Valvontakampanja toteutettiin yhdessä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ja muiden aluehallintovirastojen kanssa. Mittauslaitekampanjan ohessa suoritettiin erikoisliikkeissä myös hintamerkintävalvontaa.

Mittauslaitteista, niihin liittyvästä lainsäädännöstä ja vaatimustenmukaisuudesta löytyy tietoa Tukesin verkkosivuilta
 

Lisätietoja:                
tarkastaja Kari Lehtonen, puh. 0295 018 794 (Keski-Suomi)
tarkastaja Seela Saraniva, puh. 0295 018 544 (Pirkanmaa)
tarkastaja Arto Lesonen, puh. 0295 018 557 (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja
Etelä-Pohjanmaa)
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty

Oikopolut