Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jätevedenpuhdistamoille ympäristöluvat

Etelä-Suomi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Blominmäen jätevedenpuhdistamon toiminnalle on myönnetty ympäristölupa. Kyseessä on uusi, Espooseen rakennettava kalliopuhdistamo, joka valmistuessaan korvaa nykyisen Suomenojan puhdistamon. Uusi puhdistamo pyritään ottamaan käyttöön vuonna 2020. Samassa yhteydessä aluehallintovirasto tarkasti Helsingin Viikinmäen ja Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupamääräykset.

Blominmäen puhdistamolla tullaan käsittelemään vuonna 2040 Espoon, Vantaan länsiosien, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Siuntion, eli noin 550 000 asukkaan ja teollisuuden jätevedet. Puhdistetut jätevedet johdetaan kalliotunnelissa Suomenojalle ja sieltä olemassa olevaa purkutunnelia pitkin kahdeksan kilometrin päähän ja noin 16 metrin syvyyteen merelle Gåsgrundetin eteläpuolelle. Espoon alueen käsiteltyjen jätevesien vesistövaikutukset kohdistuvat edelleen samalle merialueelle kuin Suomenojan puhdistamonkin toiminta-aikana. Blominmäen jätevedenpuhdistamon lupamääräysten raja-arvot ovat Suomenojan puhdistamon raja-arvoja tiukemmat sekä kokonaistypen että kokonaisfosforin osalta.

Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräykset tarkistettiin ja lupa muutettiin määräaikaiseksi. Lupa on voimassa 31.12.2024 saakka. Suomenojan jätevedenpuhdistamon lupamääräysten raja-arvoja tiukennettiin lievästi kokonaisfosforin osalta. Toimintansa lopettavalta puhdistamolta ei ole tarkoituksenmukaista edellyttää uusia, merkittäviä investointeja.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään Helsingin, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän, Pornaisten, Sipoon sekä Vantaan itä- ja keskiosien jätevedet, eli vuonna 2020 yli
900 000 asukkaan ja teollisuuden jätevedet. Puhdistetut jätevedet johdetaan kalliotunnelissa kahdeksan kilometrin päähän Helsingin eteläkärjestä yli 20 metrin syvyyteen Katajaluodon edustalle. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon lupamääräysten raja-arvoja tiukennettiin uudessa lupapäätöksessä kokonaisfosforin ja -typen raja-arvojen osalta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset kokonaisuudessaan:
Päätös 238-2015-2 Blominmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa
Päätös 239-2015-2 Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan lopettaminen
Päätös 240-2015-2 Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

Ympäristölupapäätökset löytyvät myös aluehallintoviraston Lupa-tietopalvelusta.
Lisätietoja Lupa-tietopalvelusta: ymparistoluvat.etela(at)avi.fi

Lisätietoja:
ympäristöylitarkastaja Reetta Klemetti, puh. 0295 016 509,
johtaja Raija Aaltonen, puh. 0295 016 455,
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 


Päivitetty

Oikopolut