Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Aluehallintoviraston kanta: Ambulanssissa pitää olla tehtävään riittävästi koulutettu henkilökunta

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on ottanut kantaa hoitotasoisen ambulanssin henkilökunnan riittävään osaamiseen. Pyyntö kannanottoon tuli Tampereen yliopistollisen keskussairaalan ensihoidon vastaavalta lääkäriltä. Aluehallintovirasto toteaa lausunnossaan, että vuonna 2013 voimaan tullut asetus vaatii, että hoitotason ambulanssissa tulee vähintään toisen hoitavasta henkilökunnasta olla koulutettu sairaanhoitaja tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut ensihoitaja. Perusteena vaatimukselle on, että hoitotason ambulanssissa voidaan aloittaa esimerkiksi suonensisäinen lääkitys välittömästi ja tähän löytyy myös oikeus ja riittävä osaaminen.

Ambulanssit luokitellaan annettavan hoidon ja henkilökunnan mukaan perus- ja hoitotasoisiin sairaankuljetuksiin.
 

Lisätietoja
aluehallintoylilääkäri Raimo Jokisalo p. 0295 018 537


Linkki lausuntoon:

http://www.avi.fi/documents/10191/3131575/Lausunto_hoitotaso_siirtym%C3%A4s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6s.pdf/ddc2b199-1682-4a4b-9bb3-d4d07a770cd5


Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 2 §

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) 1 §

Asetus ensihoitopalvelusta (340/2011)
8 § ja 11 §


Päivitetty

Oikopolut