Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Valvontaisku Vantaan baareissa: joka kolmannelta puuttui työterveyshuolto tai työvuorolistat

Etelä-Suomi, työsuojelun vastuualue

Työsuojelutarkastajien valvontaisku Vantaan baareihin paljasti puutteita etenkin työterveyshuollon järjestämisessä ja työvuorolistoissa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tarkastivat lokakuun viimeisellä viikolla yhteensä 32 Vantaan baaria ja pubia. Näistä joka kolmas ei ollut järjestänyt työntekijöille työterveyshuoltoa. Samoin joka kolmannella oli puutteita työvuorolistoissa. Valvontaiskun kohteet olivat pieniä, useimmissa oli alle kuusi työntekijää.

Työterveyspalvelujen järjestämiseen liittyy yhä vääriä luuloja

Vantaalla tarkastetuista baareista 11:ssa ei ollut järjestetty työntekijöille työterveyshuoltoa.

"Edelleen osa työnantajista luulee, että lakisääteinen työterveyshuolto tulee järjestää vain, jos työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää. Toinen yleinen luulo on se, että työterveyshuoltoa ei tarvita, jos työpaikka toimii vain kesällä. Kumpikaan näistä ei pidä paikkansa. Lakisääteinen työterveyshuolto tulee järjestää jokaisella työpaikalla, jossa on yksikin työntekijä", muistuttaa työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Työterveyshuollolla on suuri rooli työn terveysriskien hallinnassa. Baarityössä terveyshaittoja voivat aiheuttaa muun muassa yötyö, melu, yksipuolisesti kuormittavat työasennot ja raskaat nostot.

Myös asiakasväkivallan uhan hallinnassa oli puutteita: niistä työsuojelutarkastajat antoivat toimintaohjeen 9 työnantajalle. Työnantajan tehtävänä on varmistaa, että työntekijät tietävät miten toimia ja mistä voi tarvittaessa hälyttää apua, jos asiakas käyttäytyy uhkaavasti.

Ravintolatyössä on aina laadittava työvuorolistat

Valvontaiskun kohteista 10:llä oli puutteita työvuorolistoissa. Muutamassa paikassa työvuorolistat puuttuivat kokonaan, osassa taas työvuoroja ei ollut merkitty riittävän pitkälle ajalle.

Työvuorolistojen laadinnassa majoitus- ja ravitsemisalan työnantajan on noudatettava alan yleissitovia työehtosopimuksia. Tämä koskee myös järjestäytymättömiä työnantajia. Työntekijän tulee saada tietää vähintään viikkoa etukäteen työajat koskien seuraavaa kolmen viikon jaksoa. Työvuorolistaan tulee merkitä myös työvuoroihin tehdyt muutokset. Työvuoroja voi muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä.

Vantaan valvontaiskussa työsuojelutarkastajat antoivat työnantajille yhteensä 20 kehotusta ja 64 toimintaohjetta. Puutteita havaittiin suunnilleen yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina majoitus- ja ravitsemisalalle tehdyissä valvontaiskuissa.

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen, puh. 029 501 6262, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ennakkotiedote valvontaiskusta (23.10.2014)
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.


Päivitetty

Oikopolut