Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Työsyrjintä terveydentilan perusteella johti sakkotuomioon

Etelä-Suomi, työsuojelun vastuualue

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Yliopiston Apteekin toimitusjohtajan ja henkilöstöjohtajan 30 päiväsakon sakkorangaistuksiin työsyrjintärikoksesta. Oikeus antoi tuomionsa 11.12.2014.

Tapauksessa työntekijä oli aikaisemmin työskennellyt yrityksessä vastaavanlaisissa tehtävissä, joista hänet oli vuonna 2009 irtisanottu työkyvyn olennaisen heikkenemisen johdosta. Vuonna 2012 työntekijä oli valittu yrityksessä avoinna olleeseen tehtävään. Neljä päivää töiden aloittamisen jälkeen työntekijälle oli sanottu, ettei hän enää voi jatkaa tehtävässä, koska yrityksessä oli huomattu, että hänet oli aiemmin irtisanottu työntekijän henkilöstä johtuvasta perusteesta.

Työnantaja ja syyttäjä olivat eri mieltä siitä, onko työsuhde ehtinyt syntyä, ja mikäli työsuhde on syntynyt, onko sen purkamiselle ollut painava hyväksyttävä syy. Käräjäoikeus katsoi, että työsuhde oli syntynyt, koska työntekijä oli jo aloittanut työnteon. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että työntekijän työsuhde oli purettu koeajalla hänen aiemman terveydentilansa takia, eikä tälle menettelylle ollut hyväksyttävää syytä.

"Työsopimuslain mukaan työsuhteen purkamisen kynnys on koeajalla normaalia matalampi. Tällöinkään työsuhdetta ei saa purkaa syrjivällä perusteella, esimerkiksi terveydentilasta johtuen", muistuttaa työsuojelutarkastaja Ariann Grandell Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 11.12.2014 (R 14/3117)

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Ariann Grandell, puh. 029 5016 347, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.

www.tyosuojelu.fi


Päivitetty