Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Työsuojeluviranomainen muistuttaa:
Hyvä valaistus ja heijastavat vaatteet turvaavat työt pimeän aikaan

Työsuojelun vastuualue

Pimeä vuodenaika lisää työtapaturmien riskiä monilla aloilla. Tyypillinen pimeän aiheuttama työtapaturma liittyy esimerkiksi liikenteeseen, jos joudutaan syystä tai toisesta työskentelemään liikennealueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Vaara voi vaania myös tehtaiden pimeillä piha-alueilla erityisesti silloin, kun työkoneita on liikkeessä.

Tällaisia tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita ehkäistään parhaiten siten, että työtilat sekä sellaisina käytettävät ulkotilat on riittävästi valaistu ja että työntekijät käyttävät näkyvää varoitusvaatetusta. Varoitusvaatteen merkitys korostuu töissä, joissa työntekijää ei voida täysin suojata esimerkiksi työkoneilta tai ajoneuvoliikenteeltä. Heijastavat vaatteet olisi hyvä säilyttää esimerkiksi ajoneuvossa niin, että ne olisivat helposti käyttöön otettavissa.

Työnantajan velvollisuus on valvoa, että työpaikalla on riittävät valaistusolosuhteet ja että työntekijät käyttävät asianmukaista varoitusvaatetusta. Työntekijän velvollisuus on noudattaa työnantajan antamia ohjeita.

Työsuojeluviranomainen valvoo aloja, joilla työskennellään pimeässä ja puuttuu tarvittaessa työnantajan laiminlyönteihin.

Lisätietoja:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue: työympäristöpäivystys puh. 0295 016 000
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue: työolosuhdepäivystys puh. 0295 018 450
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue: työolosuhdepäivystys puh. 0295 018 000
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue: työympäristöpäivystys puh.  0295 016 800
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue: työolosuhdepäivystys puh. 0295 017 500

Linkkejä:
Varoitusvaatetus ehkäisee pimeällä työtapaturmia (pdf), Työsuojeluhallinnon työpaikkatiedote 2/2011
Näkyvä varoitusvaatetus (pdf), Työsuojeluhallinto, Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 44
Työturvallisuuslaki 738/2002
www.tyosuojelu.fi/fi/valaistus


Päivitetty

Oikopolut