Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Tilamyynnissä ja toreilla mittauslaitteiden lainmukaisuudessa puutteita

Etelä-Suomi
 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto oli mukana Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin vetämässä valtakunnallisessa kampanjassa, jossa aluehallintovirastot valvoivat vihannes- ja marjatilojen sekä torien mittausvälineiden ja mittausten lainmukaisuutta.
 

Etelä-Suomen AVIn alueella 43 % 115 toiminnanharjoittajasta, joiden mittauslaitteita tarkastettiin, sai ehdollisen käyttökiellon laittomasta mittausvälineestä tai laittomasta mittaustavasta. Enimmäkseen ehdollinen käyttökielto asetettiin siksi, että mittaamisessa käytettävän vaa´an varmennus oli vanhentunut. Tiloilla määräajan ylittäneitä varmennuksia oli enemmän kuin toreilla.

Ehdollinen käyttökielto tarkoittaa, että esimerkiksi vaaka, jonka varmennus on vanhentunut, on varmennettava aluehallintoviraston antaman noin parin kuukauden määräajan sisään tai poistettava käytöstä. Varmennuskelvotonta mittauslaitetta ei tule käyttää myyntitilanteessa lainkaan, vaan se tulee korvata laillisella mittauslaitteella. ESAVIn tarkistamasta runsaasta 150 vaa´asta 30 % oli säädösten vastaisia.

Osa ehdollisen käyttökiellon saaneista yrityksistä ei ollut tietoisia mittauslaitelain velvoitteista. Erityisesti uusilla yrittäjillä oli tietämättömyyttä siitä, että myös mittaamista säännellään laissa. Valvontakampanjan ansiosta tietoisuus mittauslaitelain sisällöstä lisääntyi ja samalla yritykset saivat tietoa mittaamiseen, mittauslaitteisiin ja varmentamiseen liittyvistä velvoitteista.

Mittauslaitelain tarkoitus on turvata mittauslaitteiden toiminnan, mittausmenetelmien ja mittaustulosten luotettavuus mm. silloin, kun ostettavan tuotteen hinta määritetään mittaustuloksen perusteella. Lainvastaista on näin ollen se, että esimerkiksi myytäviä marjoja laitetaan myyntirasiaan ilman, että ne ensin mitataan laillisella tilavuusmitalla.

Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että käytettävä mittauslaite soveltuu käyttötarkoitukseen ja käyttöympäristöön sekä toimii luotettavasti. Toiminnanharjoittaja on lisäksi vastuussa siitä, että mittauslaitteen luotettavuus varmennetaan määräajoin. Irtotavaraa punnittaessa on käytettävä taaraa pakkausmateriaalin painon poistamiseksi mittaustuloksesta.

Mittauslaitteiden varmennuksia tekevät hyväksytyt tarkastuslaitokset. Aluehallintoviraston tehtävänä on tarkastaa, onko mittauslaite varmennuskelpoinen ja varmennettu säädetyssä määräajassa, eli vaakojen osalta pääasiassa kolmen vuoden välein.

Mittauslaitteiden varmennusten valvontaa tehtiin touko-syyskuun 2014 aikana. Etelä-Suomen alueella tarkastettiin 115 toiminnanharjoittajan mittauslaitteet. Koko maassa tarkistettiin yhteensä noin 560 toiminnanharjoittajan mittauslaitteet. Aluehallintovirastot ja TUKES jatkavat mittauslaitteiden varmennusten sekä mittausten lainmukaisuuden valvontaa osana yleisiä mittauslaitteiden lainmukaisuutta koskevia valvontatehtäviään.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin verkkosivuilta löytyy lisätietoa mittaamisesta:

www.tukes.fi > Mittauslaitteet

Mittauslaitelaki (707/2011)

 

Lisätietoja:

tarkastaja Hans Liljeström, puh. 029 501 6160, Etelä-Suomen AVI
hans.liljestrom(at)avi.fi


Päivitetty

Oikopolut