Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Suoramyyntitilalla käytössä usein säännösten vastainen vaaka

(Lounais-Suomi)

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto tarkasti kesän aikana mittauslaitteiden lainmukaisuutta Varsinais-Suomen ja Satakunnan suoramyyntitiloilla. Tarkastukset olivat osa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja aluehallintovirastojen yhteistä valvontakampanjaa. Aluehallintovirasto tarkasti 72 suoramyyntitilaa, joista 32 sai huomautuksen. Pääasiallinen syy huomautuksiin oli vaa'an varmennusajan ylittyminen.

Tarkastusten kohteeksi osui 152 vaakaa, joista 36 vaa'an varmennus oli vanhentunut. Tarkastetuista vaaoista 15 oli varmennuskelvottomia, esim. tavallisia keittiövaakoja taikka ensivarmennus puuttui kokonaan. Vaaoista vain 65 prosenttia oli säännösten mukaisia. Varmentamattomat ja varmennusajan ylittäneet vaa'at on varmennettava. Varmennuskelvottomat vaa'at taas on poistettava käytöstä. On aina mittaamisvälineen omistajan tai haltijan velvollisuus huolehtia siitä, että mittausväline on asianmukaisessa kunnossa. Tarvittaessa on tilattava varmentaminen. 

Mittauslaitetta käytetään tuotteen oikean määrän ja hinnan määrittämiseksi. Mittalaitteita ovat muun muassa vaa'at, punnukset ja tilavuusmitat. Ennen mittalaitteen käyttöönottoa on osoitettava sen säännöstenmukaisuus ja myöhemmin sen luotettavuus on varmennettava määräaikoja noudattaen. Mittauslaitteen varmentamisen yleinen määräaika on kolme vuotta. Mittauslaitetta koskevat säännökset perustuvat mittalaitelakiin sekä sen pohjalta annettuun asetukseen.

Mittauslaitteen tarkastamisella taataan, että kuluttaja saa maksamansa määrän tuotetta ja kauppias oikean korvauksen myymästään tuotteesta. Säännöstenmukaiset mittauslaitteet ovat siis eduksi sekä kuluttajalle että kauppiaalle.

Aluehallintovirasto jatkaa valvontaa. Jos mittauslaite ei täytä sille asetettuja määräyksiä, valvontaviranomainen voi joko kieltää laitteen käytön tai rajoittaa sitä. Varmentamattoman mittaamislaitteen käyttäjä syyllistyy mittasäännösten rikkomiseen, josta voi seurata sakkorangaistus.

 

Lisätietoja:

Tarkastaja Helena Pousi, p. 0295 018 103
Tarkastaja Kaarina Söderström, p. 0295 018 117


Päivitetty

Oikopolut