Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Sovittelupalveluiden järjestämisvelvollisuus tulee säilyttää aluehallintovirastolla 

Etelä-Suomi

Rikos- ja riita-asioiden sovittelua koskevaa lakia ollaan uudistamassa. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että sovittelupalvelujen järjestämisvastuu keskitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL). Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) ei kannata esitystä, sillä keskittämiselle THL:ään ei ole riittäviä perusteita.

Aluehallintovirastot ovat vastanneet sovittelupalvelujen järjestämisestä alueillaan vuodesta 2006 lähtien. Sovittelupalvelu on toiminut eri alueilla hyvin, palveluntuottajat ovat olleet asiansa osaavia ja kansalaiset ovat tarvittaessa saaneet sovittelua.

Aluehallintovirastoille on vuosien kuluessa muodostunut laaja kokemus ja osaaminen sovittelupalvelun järjestämisestä sekä arvokas alueellinen tietämys palvelusta ja sen tarpeesta. Lisäksi aluehallintovirastoilla on sovittelupalveluun toiminnallisesti kiinteästi liittyvien toimijoiden, kuten syyttäjälaitoksen ja poliisin hyvä tuntemus.  Virastoissa hoidetaan lisäksi monia muita eri hallinnonaloille kuuluvia oikeusturvatehtäviä.

Lain esitysluonnoksessa on esitelty THL:n tekemää työtä, muttei juurikaan aluehallintovirastojen merkittävää työpanosta. Aluehallintovirastot ovat tehneet laajasti yhteistyötä sovittelupalvelun yhdenmukaistamiseksi ja sovitteluun liittyvän toiminnan kehittämiseksi. Tämä aluehallintovirastojen tekemä työ on sivuutettu lähes kokonaan esitysluonnoksessa.

ESAVI muistuttaa, että voimassaoleva laki sisältää yhdenmukaiset palveluntuottamisen rakenteet ja että sovittelupalvelua tuotetaan yhdenmukaisin toimeksiantosopimuksin koko maassa. Valtionkorvauksen määräytymisperusteet ovat sovittelulakiin perustuen yhdenvertaiset kaikilla palveluntuottajilla. Aluehallintovirastojen palveluntuottajien valtionkorvauksen käytön valvonta on sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa ollut yhdenvertaista koko maassa. Edelleen voimassa oleva sovittelulaki säätää sovittelupalveluun liittyvistä ja niissä noudatettavista yhdenmukaisista hallintomenettelyistä, joista sovittelupalvelun asiakkailla on mahdollisuus tarvittaessa kannella puolueettomalle viranomaiselle.  

Sovittelun asiakkaiden tasaveroisen ja laadukkaan sovittelupalvelun takaamiseksi aluehallintovirastot ovat yhdessä palveluntuottajien kanssa laatineet sovittelupalvelulle valtakunnallisen vision ja toimintastrategian sekä arvot. Lisäksi aluehallintovirastot ovat ohjeistaneet palveluntuottajia laajasti (kts. Liite 1).

ESAVI myös muistuttaa, että THL on voimassaolevan lainsäädännön mukaan sovittelupalvelussa pääsääntöisesti tilastoviranomainen.  Valtion keskus- ja aluehallinnon uudistamista koskevassa VIRSU-hankkeessa tarkastellaan parhaillaan kokonaisuutena valtion keskus- ja aluehallintoa, niiden tehtäviä, mahdollisia uudelleenorganisointeja ja toimivaltoja. Sovittelupalveluiden järjestämisvelvollisuutta tulisi tarkastella osana laajempaa kokonaisuutta ilman osaoptimointia.

Aluehallintovirasto yhtyy valtionvarainministeriön ja muiden aluehallintovirastojen esitykseen sovittelupalveluiden järjestämisvelvollisuuden keskittämistä yhteen (tai kahteen) aluehallintovirastoon. Näin on saavutettavissa hallinnollisesti tehokas, sovittelupalvelun asiantuntijuuden säilyttävä ja kustannustehokas toimintamalli.


Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto kokonaisuudesaan (pdf)

Luettelo aluehallintovirastojen sovittelutoiminnan yhdenmukaisesta ohjeistuksesta (pdf)


Lisätietoja:
sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Leena Kirmanen, puh. 0295 016 143,
ylitarkastaja Sirkka-Liisa Siltala, puh. 0295 016 204,
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 

 

 

 

 


Päivitetty

Oikopolut