Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Lapin rikos- ja riita-asioiden sovittelualoitteiden määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2013

Lappi

Vuonna 2013 Lapin sovittelutoimistoihin tuli yhteensä 458 sovittelualoitetta, nousua edelliseen vuoteen oli 16 %. Aloitteet tulivat pääsääntöisesti Lapin ja Peräpohjolan poliisilaitoksilta ja Lapin syyttäjänvirastosta. Kasvanut sovittelualoitemäärä kertoo hyvästä ja tiivistyneestä yhteistyöstä erityisesti alueen poliisien ja syyttäjien kanssa sekä asiakkaiden paremmasta tietoisuudesta sovittelupalvelusta. Sovittelupalvelu on lakisääteinen palvelu rikoksen tai riidan osapuolille.

Sovittelupalvelussa asiakkaana oli vuonna 2013 yhteensä 1123 henkilöä. Sovittelussa rikoksesta epäillyistä noin puolet on alle 29-vuotiaita, joten sovittelulla on hyvä mahdollisuus ennaltaehkäistä uusintarikollisuutta. Erityisesti sovittelualoitteet, jossa lapset ja nuoret ovat osapuolina, ovat hyviä varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn vuoksi ja niitä toivotaan sovittelutoimistoihin enemmän. Sovittelualoitteista vuonna 2013 yli puolet oli väkivaltarikoksia eli eriasteisia pahoinpitelyitä. Seuraavaksi yleisimmät rikosnimikkeet olivat vahingonteko, laiton uhkaus ja varkaus.

Sovittelu on tarkoitettu kaikenikäisille kansalaisille

Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu on lakisääteistä toimintaa, joka on tarkoitettu kaikenikäisille kansalaisille. Sovittelun tavoitteena on löytää neuvottelun kautta sovinto rikoksen tai riidan osapuolten välille ja samalla lisätä osapuolten keskinäistä ymmärrystä. Sovittelun tavoitteena on ehkäistä vastaavien tilanteiden uusiutuminen. Sovittelu on aina rikoksen tai riidan osapuolille vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.

Lapissa toimii kaksi rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelutoimistoa: Lapin sovittelutoimisto sekä Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto. Sovittelutoimistojen toimintaa valvoo ja rahoittaa Lapin aluehallintovirasto.

Sovitteluprosessi on rikos- ja riita-asioiden osapuolille nopea ja joustava tapa saada asia käsitellyksi ja sovituksi. Sovittelupalveluun pääsee nopeasti tapahtuneen rikoksen tai riidan jälkeen ja osapuolet pääsevät kohtaamaan toisensa sekä selvittämään asiaansa yhdessä. Sovitteluprosessi kestää keskimäärin alle kuukauden. Asianomistajille tarjoutuu sovittelun kautta mahdollisuus saada vahingonkorvaus tai muu hyvitys nopeasti. Sovitteluneuvotteluissa osapuolten sopimat sovittelusopimukset toteutuvat hyvin, noin 80-90 % sopimuksista täyttyy.

Sovittelupalvelua on saatavilla kaikissa Lapin kunnissa ja eri puolilla Lappia on sovittelutoiminnassa mukana 85 vapaaehtoista sovittelijaa. Vapaaehtoisten sovittelijoiden tehtävänä on järjestää sovitteluneuvottelut ja heidät on koulutettu sovittelutoimistojen ammattihenkilöstön toimesta tähän tehtävään.

Sovittelutoimistot tekivät vuonna 2013 kuntakäyntejä Lapin kuntiin, joissa osassa oli mukana Lapin aluehallintovirasto. Kuntakäynteihin osallistui yhteensä 134 henkilöä. Kuntien henkilöstö sai näillä käynneillä tietoa sovittelupalvelusta ja erilaista esittelymateriaalia.  Sovittelutoimistot saivat kunnista ajantasaista tietoa palveluista, joihin asiakkaita voi ohjata. Palveluohjaus on yksi sovittelutoimistojen ja vapaaehtoisten sovittelijoiden lakisääteinen tehtävä.

Lapin sovittelutoimisto ja Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto ovat ottaneet käyttöönsä yhteiset internet-sivut www.sovittelulappi.fi


Päivitetty